Accessibilitat

La informació del portal Bankia ja és accessible a persones, incloses les que patixen algun tipus de discapacitat.

El portal Bankia ha estat programat amb les tècniques i directrius d'accessibilitat internacional més avançades, que fan de la navegació un acte sense límits per a tot tipus d'usuaris.

Entre les mesures aconseguides destaquen:

  • Navegació mitjançant el teclat, sense utilitzar el ratolí.
  • Interpretació de recursos gràfics: permet conéixer tots els detalls que contenen les pàgines, incloses les imatges, taules i altres elements HTML.
  • Aclariment del destí dels enllaços.
  • Notificació dels comportaments de la interfície i seu estructura, mitjançant l'especificació WAI-ARIA del W3C, perquè puga ser utilitzada pels productes de suport*.

Navegació mitjançant el teclat:

El projecte d'accessibilitat del portal Bankia permet que tot tipus d'usuari puguen accedir a qualsevol lloc del portal usant exclusivament el teclat de l'ordinador.

 

Tab Permet desplaçar el cursor per aquells elements seleccionables d'esquerra a dreta Dibuixe de la tecla Tabuladora d'un teclat
May+Tab Permet desplaça el cursor per aquells elements seleccionables de dreta a esquerra Dibuixe de la tecla Majúscules d'un teclatDibuixe de la tecla Tabuladora d'un teclat
Fletxes de desplaçament Permet desplaçar-se per determinats components en el sentit indicat per les fletxes Dibuixe de les tecles de direccions d'un teclat

 

Interpretació de recursos gràfics:

Les imatges, els bàners i fins i tot les taules publicades al portal Bankia incorporen descripcions que faciliten la comprensió de la informació continguda en estos recursos gràfics.

Així, és possible saber quines imatges acompanyen els continguts, quins productes o idees promocionen els diferents bàners o quines dades es faciliten en algunes de les taules.

Enllaços:

La majoria dels enllaços del portal incorporen informen sobre el seu destí i aclareixen si es desplegaran en una nova finestra.

Tecnologia aplicada:

  • Compliment de les normes d'accessibilitat del WCAG (Web Content Accessibility Guidelines) del W3C (World Wide Web Consortium), en el nivell intermedi (AA). Pautes de Contingut Accessible en Web 2.0.
  • La presentació es basa en la Recomanació del W3C sobre els Fulls d'Estile en Trencada, versió CSS3, ja que s'eviten antigues pràctiques necessàries per al control del disseny (com les taules), i que anaven en perjuí de certs usos dels documents, per part de navegadors orientats a persones amb algunes limitacions sensorials.
  • S'ha empleat l'estàndard recomanat en treball de codi HTML5, beneficiant-nos de les noves actualitzacions que inclou esta versió, com ara un etiquetat més semàntic, sintaxi flexible, noves etiquetes que faciliten la comprensió de formularis.
  • L'ús de l'especificació WAI-ARIA, en la seua versió 2.0, aplicat a este web fa més accessible el contingut dinàmic i els controles desenvolupats amb Ajax, HTML, Javascript i les seves tecnologies relacionades

Accessibilitat del Servei d'Atenció Telefònica

Bankia compta amb un servici d'atenció per a persones amb discapacitat auditiva i/o de la parla, que permet a l'usuari comunicar-se amb l'entitat per fer qualsevol consulta sobre informació general de productes i servicis.

Les persones interessades poden accedir a este servici de dos formes:

Bankia es convertix així en la primera gran entitat financera a adoptar este sistema, que permet a l'usuari amb discapacitat auditiva contactar amb el Servici d'Atenció Telefónica des d'internet o des del seu telèfon mòbil (en mode text i en temps real), i sense necessitat que unes altres persones actuen com a intermediaris.

Este servei està disponible des de les 8 h del matí fins a las 22 h de la nit, de dilluns a diumenge. Fora d'este horari, l'usuari pot deixar un missatge perquè l'endemà, i de forma totalment gratuïta, l'entitat es pose en contacte amb ell.

* No aplicable a Bankia.com.