Agricultors i planta. Ajudes agràries
 • Simulador d'ajudes agràries

Bankia treballa perquè tingues més avantatges en la teva activitat

Posem al teu servici totes les ferramentes i professionals disponibles per assessorar-te sobre la nostra gamma de productes orientats al sector agrari.

 

 • Facilitats per a la tramitació i anticipe d'ajudes agràries.
 • Àmplia gamma d'assegurances agràries i finançament de la prima.
 • Més de 300 oficines especialitzades en el negoci agropecuari.
 • Et traiem les comissions en domiciliar les teues assegurances socials o ajudes agràries.

   

Targetes pensades per traure el major profit a la teva activitat

 • Targeta Gasoil Dèbit

  Gasoil Bonificat Dèbit

  Dissenyada exclusivament per a l'adquisició a dèbit de gasoil bonificat.

  Alta debades

  Sistema a dèbit

  Pagament

  Al comptat

 • Targeta Gasoil Dèbit

  Gasoil Bonificat Crèdit

  Dissenyada exclusivament per a l'adquisició a crèdit de gasoil bonificat.

  Alta debades

  Sistema a crèdit

  Pagament

  A mes vençut

Home somrient creuat de braços. Ajuda agrària

T'assessorem i t'ajudem a tramitar teu ajuda agrària

Els nostres servicis en línia pensats per a la teva activitat

 • Bankia En línia Empreses

  Fa teus consultes i operacions bancàries de manera senzilla i amb total seguretat.

 • Factura electrònica

  Oblida les factures en paper, estalviaràs en costos i agilitzaràs el procés de notificació.

 • Pagament Impostos per Lots

  Fa pagaments d'impostos en representació de tercers a través de Bankia En línia Empreses.

 • Què és el valor de liquidació?

  El valor de liquidació és el preu de cada participació en un moment determinat. Es calcula dividint el patrimoni del fons entre el nombre de participacions en circulació en eixe determinat moment.

  Amb caràcter general, l'entitat gestora calcula el valor de liquidació diàriament i té l'obligació de fer-ho públic a través de la seua pàgina web i dels butlletins de les borses de valors.

  Existixen determinats fons que, per la seua naturalesa o per les característiques dels actius en què invertixen, poden calcular el valor de liquidació amb una periodicitat superior.

 • Què és un depòsit estructurat?

  Un depòsit estructurat es caracteritza per vincular la seua rendibilitat a l'evolució de determinats subjacents. Estos poden ser índexs borsaris, cistells d'accions, tipus d'interés, inflació, divises, etc.

  Existixen multitud d'estructures diferents en funció principalment de les condicions que s'han de complir per assolir els diferents nivells de rendibilitat.

  Els depòsits estructurats compten amb la mateixa garantia de devolució del principal que un depòsit tradicional.

 • Què és un bo estructurat?

  Un bo estructurat es caracteritza per vincular la seua rendibilitat a l'evolució de determinats subjacents. Estos poden ser índexs borsaris, cistells d'accions, tipus d'interés, inflació, divises, etc.

  Existixen multitud d'estructures diferents en funció de les condicions que s'han de complir per assolir els diferents nivells de rendibilitat o per amortitzar totalment o parcialment de forma anticipada el producte.

  La garantia de devolució del principal, total o parcial i del pagament dels eventuals interessos d'un bo estructurat correspon a l'emissor del bo i si escau al garant del mateix, independentment de l'entitat a través de la que haja sigut adquirit.

 • Estat de posició:

  És part de la documentació pública que informa al partícip dels moviments per subscripcions o reemborsaments al fons.

 • Euríbor:

  (Euro Interbank Offered Rate). Taxa d'interés de referència per a la zona Euro.

 • Data de registre del fons a la CNMV:

  És el moment a partir del qual un fons d'inversió queda autoritzat per a la seua comercialització, ja que ha sigut inscrit en els registres de la CNMV.