Factura Electrónica

Avantatges del Servici Factura Electrònica

La factura electrònica és un procés de gestió empresarial que consisteix en la substitució de les tradicionals factures de paper per altres de format digital.

 • Així, les factures ja no s'imprimeixen ni s'envien per correu ordinari, i tampoc no s'emmagatzemen en arxivadors, sinó que es generen digitalment amb el mateix contingut, es comuniquen via telemàtica i queden dipositades en sistemes informàtics. Esta nova forma de gestió de factures suposa un estalvi evident de costos, tant per al proveïdor com per al pagador.

  A més, ofereix més agilitat en tot el procés, simplifica i millora manifestament els circuits i els recursos de gestió i genera més seguretat que la facturació tradicional, ja que incorpora una firma electrònica emparada per certificacions digitals. El servei Factura electrònica de Bankia va més enllà:

  Enllaça amb les diverses modalitats de cobrament i pagament del sistema financer.

  • Garanteix l'autenticitat i la integritat del procés, amb la firma electrònica pròpia, ja que actua Bankia com a subfacturador.
  • És vàlid per a tot tipus d'empreses i per a tots els sectors d'activitat.
  • Emmagatzema les factures gestionades pel sistema durant els terminis legalment prevists.
  • Compatible amb els principals ERP del mercat, de manera que afavoreix la plena integració dels processos ja existents en les empreses.
  • Este servei es troba disponible en Oficina Internet Empreses, sense cap cost addicional per als seus clients.

  © Sat Oct 22 01:23:10 CEST 2016 Bankia, SA