Cuenta de Crédito Agro

  • Perquè sempre hi ha imprevistos

    Cobrix els teus desfasaments de liquiditat amb un compte adaptat al camp

  • T'oferim el suport financer que necessites. Tipus bonificats en funció de la finalitat de la disposició. Flexibilitat.

Característiques

Sabem que el teu dia a dia és molt complicat, que et trobes amb desfasaments entre el cobrament de les factures dels teus clients i els pagaments que has de fer als agricultors i als productors.

Una avaria en la maquinària que cal pagar ja, el pagament de llavors, de fertilitzants... pagar la collita als agricultors que et subministren existències per a poder seguir amb la teua producció… i damunt hui, per si fóra poc, arriben les assegurances socials dels teus empleats i no tens liquiditat suficient.

Per fer-ho, posem a la teva disposició un Compte de Crèdit específica per al sector agrari, un producte flexible que et dóna la possibilitat d'obtindre un límit de crèdit, per a poder emprendre tots estos pagaments i més.

I, per què et convé un Compte de Crèdit Bankia?

Perquè, a diferència d'altres línies de crèdit, Bankia amplia el ventall de possibilitats d'ús de la mateixa, el que et permetrà tindre el més gran dels tresors, tranquil·litat:

  • De saber que els teus contratemps financers estan coberts.
  • De poder disposar dels diners en el moment que els necessites.
  • De tindre una línia de finançament d'acord amb les teues necessitats.

I tot amb uns preus molt especials, ja que et bonifiquem totes aquelles disposicions que vagen destinades a donar liquiditat a l'activitat agrària o ramadera.