Línea ICO Empresas y Emprendedores 2019

  • Finançament d'inversions en actius fixos

    O necessitats de liquiditat en territori nacional

  • Pots finançar actius nous i de segona mà, liquiditat i adquisició d'empreses. Tipus d'interés fix o variable.

Avantatges

Esta Línia s'engloba dins de les Línies de Mediació Nacional que l'ICO té disponibles per finançar projectes d'inversió o liquiditat a Espanya, fets per autònoms i empreses que facen activitat empresarial.

Els finançaments instrumentades baix la Línia ICO Empreses i Emprenedors tenen els següents avantatges:

  • Amplitud de projectes finançables i liquiditat, ja que l'objectiu és cobrir tots els estadis del desenvolupament empresarial.
  • Flexibilitat de terminis d'amortització, amb possibilitat de carència.
  • Finançament exempt de comissió d'obertura, estudi o disponibilitat.
  • S'admet finançament de fins el 100% del projecte d'inversió o les necessitats de liquiditat amb un màxim de 12,5 milions per client i any.
  • Este finançament és compatible amb ajudes rebudes de les comunitats autònomes (CA) o altres institucions.
  • Finançament a particulars i comunitats de propietaris exclusivament per a la rehabilitació dels seus habitatges.

Característiques