Línea ICO Exportadores 2019

 • Finança l'activitat exportadora

  I el procés d'internacionalització de les empreses

 • Per a factures tant en euros com en altres divises. Finançament exempt de comissions. Compatible amb altres ajudes.

Avantatges

La Línia ICO Exportadors s'engloba dins de les línies de mediació internacional de què disposa l'ICO per a finançar el procés d'internacionalització i l'activitat exportadora de les empreses amb domicili social a Espanya.

Els finançaments instrumentats sota la Línia ICO Exportadors tenen les següents característiques i avantatges:

 • El termini d'amortització no pot ser superior a 180 dies.
 • Les factures poden estar emeses en euros o en altres divises, encara que els finançaments seran sempre en euros.
 • Este finançament està exempt de comissions (pròrroga, cancel·lació sense reemborsament, etc.).
 • No és necessari modificar la pòlissa de comerç exterior ja firmada amb el client, a què s'adjuntarà el clausulat ICO i l'Annex 0 corresponent a les disposicions fetes.
 • Es pot finançar fins el 100% de l'import de la factura, sempre que no se supere l'import màxim de 12,5 milions d'euros de saldo visc per client i any, en una o diverses disposicions, sense existir limitació per país deutor (excepte els que estiguen en el llistat de sanciones d'OFAC).
 • Este finançament és compatible amb ajudes rebudes de les comunitats autònomes (CA) o altres institucions.

 

El tipus d'interés aplicable és variable, i es forma com seguix:

 • Euríbor Reuter 6 mesos (de divendres anterior a l'inici de cada setmana) + Diferencial de captació de fons d'ICO + Marge Entitat.

  Si la suma de l'euríbor + Diferencial de captació de fons d'ICO és negatiu, ICO aplica per esta suma un 0%.

El diferencial ICO és el cost de captació de fons per a esta entitat i oscil·la en funció de les condicions de mercat. L'ICO publica els seus tipus d'interés de forma periòdica en la seua pàgina web www.ico.es.

Vegeu-ne més

 • Beneficiaris: Empreses i autònoms amb domicili social a Espanya que emeten factures derivades de la venda en ferm de béns i servicis feta a un deutor ubicat fora del territori nacional.
 • Documentació: Tots els finançaments han d'estar justificades documentalment (factures, cobraments, contractes, Annex 0, document que justifique l'exportació, entre altres).
 • Vigència: Fins el 27 de desembre de 2019, o abans si s'escau l'esgotament dels fons de la Línia.