Depósito Tesorería

1 /6
Este número és indicatiu del risc del producte. Així, 1/6 és indicatiu de menor risc, i 6/6 de major risc.
El Banc està adscrit al Fons de Garantia de Depòsits d'Entitats de Crèdit. Per a depòsits en diners, l'import màxim garantit és de 100.000 € per depositant en cada entitat de crèdit.
El reemborsament, rescat o devolució anticipada d'una part o de tot el principal invertit estan subjectes a comissions o penalitzacions.
  • Rapidesa, flexibilitat i rendibilitat

    Per a invertir les puntes de tresoreria de la teua empresa

  • Depòsit a termini en un sol contracte. Rendibilitat personalitzada per a la teua empresa. Liquidació a venciment mitjançant abonament a compte.
  • Dibuixe d'una xiqueta ficant diners a una guardiola

Avantatges del Depòsit Tresoreria

  • Rapidesa: depòsit a termini en un només contracte.
  • Flexibilitat: possibilitat de fer successives imposicions a diferents venciments cada vegada, des d'1 fins 365 dies.
  • Rendibilitat: el tipus d' interés s'adapta al termini de la imposició (rendibilitat alineada amb el mercat). Rendibilitat personalitzada per a la teua empresa dia a dia en funció de la situació del mercat.
  • Liquidació a venciment, mitjançant abone en compte associat. Si els necessites, pots rescatar els diners abans del venciment en qualsevol moment. En este cas de disposició total o parcial, s'abonarà el 80% dels interessos corresponents fins al moment de la disposició.