Plans de pensions

Plans de pensions
Senyora rossa amb mocador

Esbrina quin pla de pensions complix els teus requisits

Tot el que has de saber sobre plans

 • Avantatges de contractar un pla

  Fer plans hui és la millor manera de tenir un futur tranquil.
  ¿Sabes que las aportaciones a Planes de Pensiones pueden suponerte un ahorro fiscal de entre el 24% y el 43%?Saps que les aportacions a plans de pensions et poden suposar un estalvi fiscal d'entre el 24% i el 43%?

 • Tens dubtes sobre els plans de pensions?

  Els Plans de Pensions determinen el dret de les persones que s'hi integren a rebre rendes o capitals per jubilació, supervivència, viduïtat, orfandat o invalidesa.

 • Com puc cobrar el meu pla de jubilació?

  El partícip d'un pla de pensions pot triar lliurement quan i com vol cobrar el pla de pensions, amb total flexibilitat, triant entre qualsevol de les formes de cobrament que hi ha a la seua disposició.

Eres resident en el País Basc?

Les Entitats de Previsió Social Voluntària (EPSV) són entitats privades sense finalitat de lucre, de caràcter voluntari i social, que en l'àmbit del País Basc tenen com a finalitat la previsió social complementària de la Seguretat Social obligatòria. Les contingències que cobrixen són variades, i les més comunes són: jubilació, invalidesa i atur. Estos productes només són contractables per persones físiques amb residència fiscal en el País Basc, i a través d'ells podràs estalviar per a la teua jubilació.