Preguntas frecuentes

 • Com puc pagar un impost?

  Bankia disposa d'acords amb un gran nombre de companyies de subministraments, financeres, ajuntaments, etc. que permeten fer el pagament dels seus rebuts i impostos a través dels nostres canals digitals.

  Per pagar els rebuts o tributs pots fer-ho tant, des de la nostra App Mòbil de Bankia com des del nostre Bankia En línia, en què a més podràs consultar el nostre Cercador d'Emissors.

 • Què és una firma digital i com puc obtenir-la?

  La firma digital és una clau numèrica entre cinc i huit caràcters que obtindràs en el moment de la contractació del servici. Esta clau és necessària per fer determinades operacions en els canals digitals, com per exemple aquelles que requerisquen mobilitzacions de fons (transferències, traspassos, pagament d'impostos,?), contractació de productes, modificació de condicions, etc.

  Si en el moment de fer una operació d'este tipus no disposes de la teva firma digital o esta es troba bloquejada, podràs crear una nova des de Bankia En línia o des de l'App Mòbil. També pots desbloquejar la teva clau de firma digital en qualsevol Caixer de Bankia introduint alguna de les teves targetes operatives.

  I, si ho preferixes, també pots anar a una oficina Bankia, on te la podran facilitar.

 • Com puc operar en línia?

  Si ja eres client de Bankia pots donar-te d'alta des del botó ?Accés clients ? que trobaràs en la capçalera dreta del portal, polsant després en el botó ?Sol·licitar claus?.

  Si encara no eres client de Bankia, pots donar-te d'alta en el nostre web accedint al botó ?Fes-te client? ubicat en la capçalera del portal. O, si hol preferixes, pots anar a qualsevol de les nostres oficines.

 • Com puc trobar l'adreça dels caixers de Bankia més pròxims?

  En la capçalera del portal disposes d'un accés directe al Cercador d'oficines i caixers, on podràs trobar l'adreça de tots els nostres caixers i oficines.

  Si accedixes a la App de Bankia des de qualsevol dispositiu mòbil podràs localitzar els caixers més pròxims a la teua ubicació actual.

 • Quines són les principals comissions que cobra Bankia?

  En Bankia hem tret les comissions a tots els nostres clients. Comissions d'administració i manteniment de comptes, les quotes de les targetes de dèbit habituals, les comissions per transferències sense límit i per qualsevol canal… i, per descomptat, no cobrem per l'ingrés de xecs nacionals.

  Pots consultar la resta d'informació i condiciones del programa PER SER TU. També tens disponible en el nostre peu de pàgina tota la informació sobre tarifes i comissions.

 • Com puc saber quin és el codi SWIFT (BIC) d'un compte?

  El codi BIC (Bank Identifier Code), també dit codi SWIFT, és una sèrie de huit o onze caràcters alfanumèrics que identifica una entitat financera o una oficina d'una entitat financera. Per a les vostres transaccions exteriors, és convenient utilitzar, juntament amb l'IBAN, el BIC (Bank Identifier Code) de Bankia (CAHMESMMXXX). L'objectiu d'ambdós estàndards és facilitar el tractament automàtic de pagaments i cobraments transfronterers.

 • Com puc contactar amb Bankia?

  En la capçalera del portal disposes d'un botó de "Atenció al client?, on trobaràs els nostres telèfons de contacte i tota la informació sobre els nostres canals d'atenció.

  Si ho preferixes, pots acudir personalment a qualsevol de les nostres oficines Bankia. Troba la teua oficina més pròxima en el Cercador d'oficines disponible en la capçalera del portal.

 • Què és el codi IBAN?

  El codi IBAN (Internacional Bank Account Number) és una sèrie de caràcters alfanumèrics que identifica un compte determinat en una entitat financera a la Unió Europea. Per a les vostres transaccions exteriors, és convenient utilitzar, juntament amb l'IBAN, el BIC (Bank Identifier Code) de Bankia (CAHMESMMXXX). L'objectiu d'ambdós estàndards és facilitar el tractament automàtic de pagaments i cobraments transfronterers.

 • Com puc modificar els límits de la meua targeta?

  Si necessita modificar el límit de la seua targeta de crèdit pot fer-ho a través de Bankia En línia o dirigir-se a qualsevol oficina de Bankia.

 • Quins avantatges fiscals tenen les aportacions fetes a plans de pensions?

  Un pla de pensions pot suposar un important estalvi fiscal, que serà major com més gran siga el nivell de renda del partícip.

  Este estalvi es produïx gràcies al fet que l'import de les aportacions reduïx la base imposable general de l'IRPF, sempre que obtinga rendiments del treball o d'activitats econòmiques. El límit de l'aportació anual és de 8.000 euros i el límit de reducció fiscal es fixa en la menor de les quantitats següents: la quantitat aportada o el 30% dels rendiments nets del treball i d'activitats econòmiques percebuts en l'exercici. Addicionalment, si el teu cònjuge no obté rendiments nets del treball ni d'activitats econòmiques, o els obté en una quantia inferior a 8.000 euros anuals, podrà reduir de la seua base imposable general de l'IRPF les aportacions fetes als plans de pensions de què siga titular el teu cònjuge amb el límit màxim de 2.500 euros anuals.

  Una vegada comences a cobrar el pla de pensions, les quantitats percebudes (prestacions) tenen la consideració fiscal de rendiments del treball, per la qual cosa tributen en l'IRPF del partícip/contribuent. Com que la forma de percebre les prestacions és flexible, és important assessorar-se sobre la manera més beneficiosa per a vosté des del punt de vista fiscal.

  En cas de defunció del titular del pla de pensions, els beneficiaris tributaran per les quantitats percebudes com a rendiments del treball en la seua declaració de l'IRPF. No estan subjectes a l'impost sobre successions i donacions.

  Esta informació és conforme a la legislació vigent i podria modificar-se en el futur.

 • Com puc contractar les targetes empreses?

  A través de la teua oficina o del teu gestor comercial.

  El contracte es donarà d'alta a l'empresa (persona jurídica), mentre que les targetes es donaran a les persones físiques.

 • Què és el servici de facturatge?

  És un servici integral de gestió i finançament dels comptes a cobrar: gestió de cobrament i avançament dels crèdits comercials que l'empresa té enfront de tercers (deutors/lliurats) i que prèviament haja cedit a Bankia.

  Dirigit a empreses que reunisquen les següents característiques: Treballen de forma recurrent amb els seus clients, facturen a empreses de reconeguda solvència i amb terminis de cobrament dilatats.

 • Com puc tornar un rep?

  Podràs fer una devolució d'un rep des de Moviments seleccionant Tornar Rep en:

  • L'App Bankia.
  • Bankia En línia.

  Recorda que també podràs consultar el PDF del justificant de l'operació original.

 • Quin és el període de carència en una assegurança de vida?

  En les assegurances de vida no apliquem carència. La cobertura es fa efectiva des del moment de la contractació de l'assegurança.

 • Quines comissions té la targeta empreses?

  • L'alta de la targeta és gratuïta.
  • La quota de manteniment està bonificada a partir de la 4a targeta beneficiària i successives, a més de per a cada targeta que facture individualment 5.000 euros a crèdit en els dotze mesos previs al del cobrament de la quota.
 • Quin és el període de carència en una assegurança de salut?

  Generalment, la majoria de les prestacions de l'assegurança d'assistència sanitària comencen a prestar servei en el moment de la seua contractació, però per poder utilitzar alguns dels serveis concrets que s'hi inclouen, l'assegurat, de vegades, ha d'esperar un temps.

  Per exemple, en cas que l'assegurat haja de passar per una intervenció quirúrgica, el termini de carència serà de 6 mesos.

 • Puc fer operacions des de l'App de Bankia relacionades amb la meua empresa?

  Sí, pots fer operacions relacionades amb la teua empresa des de l'App de Bankia, a través de l'accés d'Empreses.

  Per a això has de tindre contractada a Bankia En línia Empreses.

 • En una assegurança de vida, quina és la fiscalitat en cas de defunció de l'assegurat?

  • Si el beneficiari és persona física, les prestacions tributaran en l'impost de successions i donacions (en cas que hi haja diversos beneficiaris, cada un tributarà per la part del capital que li correspon).
  • Si el beneficiari és persona jurídica, la prestació tributarà com a ingrés en l'impost de societats.
 • Què és un TPV Virtual?

  El TPV Virtual és el sistema de pagament que Bankia posa a la teua disposició, perquè els teus clients puguen pagar-te amb targeta, en el teu negoci en línia.

 • Quins tipus d'assegurances puc contractar?

  En Bankia posem a la teua disposició un ampli ventall d'assegurances per a donar cobertura a totes les teues necessitats d'assegurament.

 • Què és el servici de facturatge?

  És un servici integral de gestió i finançament dels comptes a cobrar: gestió de cobrament i avançament dels crèdits comercials que l'empresa té enfront de tercers (deutors/lliurats) i que prèviament haja cedit a Bankia.

  Dirigit a empreses que reunisquen les següents característiques: Treballen de forma recurrent amb els seus clients, facturen a empreses de reconeguda solvència i amb terminis de cobrament dilatats.

 • Com puc consultar les dades de la meua assegurança?

  Totes les assegurances que tinguen contractats els nostres clients poden consultar-se al Bankia En línia.

 • Quins beneficis té la targeta empreses?

  • Quota d'alta gratuïta.
  • Assegurança d'accidents.
  • Assegurança d'infidelitat d'empleats.
  • Descompte en estacions de servici Galp adherides de tot Espanya.
  • Descomptes en Hertz.
  • Servici connexió (assistència informàtica i legal gratuïta).
 • Com puc consultar el codi IBAN d'un compte?

  Per a calcular l'IBAN, entra en la teua Bankia En línia i consulta el teu compte (apareix en la part superior).

 • Com puc cobrar el meu pla de pensions?

  Hi ha diverses maneres de cobrar el que ha estalviat en el seu pla de pensions, en les prestacions. El seu gestor de patrimoni l'assessorarà sobre quina és la que li resulta més beneficiosa a vosté des del punt de vista fiscal. Les formes de cobrament són:

  • Capital: Es percep la prestació en un únic cobrament.
  • Rendes financeres: Es fixa la quantitat que vol rebre i la periodicitat fins la fi del capital acumulat. D'esta manera, es beneficia de la rendibilitat que va generant el fons de pensions amb el capital no consumit. Esta fórmula s'adapta a les seues necessitats econòmiques de cada moment, perquè li permet modificar lliurement els imports i la periodicitat del cobrament.
  • Rendes assegurades: Les quantitats que percep es fixen i contracten amb una entitat asseguradora, el que li garantix el cobrament de la renda en el termini prèviament fixat. Les condicions d'esta renda no es poden modificar posteriorment.
  • Cobraments sense periodicitat regular: Es disposa dels diners en forma de pagaments sense una periodicitat establida.
  • Mixta: Es cobra la prestació combinada, una part en forma de capital i una altra en forma de rendes financeres. La combinació de la forma de cobrament es pot modificar lliurement.
 • Com puc modificar els límits de la meua targeta?

  Si necessites modificar el límit de la teva targeta de crèdit pots fer-ho a través de Bankia En línia o dirigir-te a qualsevol oficina de Bankia.

 • Té Bankia alguna àrea per a poder ajudar-me en cas que necessite algun tipus d'assessorament financer, legal, etc.?

  Disposes de la nostra xarxa oficines i centres d'empreses, on obtindràs l'assessorament que necessites.

 • Quines modalitats de rènting oferix Bankia?

  Bankia no comercialitza de manera directa este producte.

 • Puc contractar el servici per a poder tramitar diferents tipus de fitxers (per exemple, Càrrecs Sepa i Càrrecs Sepa Finançat)?

  Sí, pots contractar en la teva oficina o centre d'empreses els servicis que necessites gestionar per a, posteriorment, tramitar fitxers a través de Bankia En línia Empreses.

 • Què és una línia ICO, BEI i FEI?

  Les línies ICO, BEI i FEI, tenen com a finalitat facilitar el finançament de projectes empresarials i circulant fets a Espanya per pimes i autònoms, que es beneficien del suport de la Unió Europea en el context de la Iniciativa pime, a través de condicions econòmiques més favorables respecte a fonts alternatives de crèdit, la qual cosa permet a Bankia traslladar als seus clients un avantatge financer en el finançament dels seus projectes.

 • Com puc sol·licitar un TPV?

  En qualsevol oficina Bankia o a través del nostre web, omplint el formulari d'alta de TPV.

 • Com puc consultar la data de caducitat i el codi CVV d'una targeta?

  El CVV és el codi de verificació de la targeta que habitualmentar cal indicar per a les compres per internet. En targetes Visa i Mastercard el CVV és de 3 dígits i es troba en el revers, al costat de l'espai reservat per a la firma. En targetes American Express són 4 dígits i apareixen en l'anvers. La data de caducitat de la targeta es troba situada entre el número de la targeta i el nom del titular.

  També pots consultar estes dades còmodament des de l'App Bankia.

 • Com puc contractar un pla de pensions?

  En la nostra pàgina del portal de Plans de Pensions, dins de la secció d'Estalvi i Inversió, trobaràs tota la informació que necessites.

  A través del nostre simulador, en funció de la teua edat, la teua capacitat d'estalvi i les teues expectatives de rendibilitat, podràs conéixer quins són els plans que millor s'adapten a les teues necessitats i enllaçar-ne amb la contractació a través de Bankia En línia.

  Si ho preferixes, també pots anar a una oficina de Bankia.

 • Com puc avisar la meua assegurança de la llar en cas de sinistre?

  Amb un simple dita al telèfon 91 8 365 365