Leasing

 • Els béns que necessites per al teu negoci

  sense haver de fer desemborsaments inicials a canvi de l'abonament d'una renda periòdica i amb possibilitat d'adquirir-ho

 • Importants estalvis fiscals. Flexibilitat de quotes. Finançament a mitjà i llarg termini.

  Què és Lísing?

  T'oferim la possibilitat d' utilitzar els béns que necessites per al desenvolupament de la teua activitat econòmica sense haver de fer desemborsaments inicials, a canvi de l'abonament d'una renda periòdica i amb la possibilitat d'adquirir el bé quan finalitze el contracte per un import molt menor fixat per endavant.

  A més, tindràs llibertat total d'elecció tant de béns com de proveïdors. D'esta manera, podràs accedir als béns que millor s'ajusten al teu sistema productiu.

  Avantatges principals

  • Importants estalvis fiscals.
  • Fins al 100% de la inversió.
  • Flexibilitat de quotes.
  • No immobilitza capital.
  • Permet conéixer els costos des de la firma del contracte.
  • Finançament a mitjà i llarg termini.
  • Opció de compra dels béns per un valor definit per endavant.
  • Vàlid per a equips nacionals i importats.
  • Aprofita la fórmula més àgil d'adquirir vehicles, maquinària, immobles o equips informàtics, entre d'altres.

  Productes de lísing

  Els diferents productes de lísing que s'ofereixen són:

  • Lísing mobiliari: béns mobles.
  • Lísing immobiliari: béns immobles.
  • Línies de lísing: import a disposició del client perquè faça les operacions de lísing que necessites.