Préstamo Autónomo

  • Apostem pels autònoms

    Oferint el millor finançament per al teu negoci

  • 6% TIN. Comissió d'obertura 0%. Assegurança d'accidentes gratuïta.

Avantatges del Préstec Autònom

En Bankia sabem que hem d'esforçar-nos més que els altres, per això volem apostar pels autònoms com i oferir-los el millor finançament per al seu negoci amb el Crèdit Immediat Autònoms*:

  • TIN: 6 %.
  • Comissió d'obertura: 0%.

A més, no oblides que només per ser autònom en Bankia i tindre domiciliades les assegurances socials, també tens una assegurança d'accidents gratuïta amb una cobertura de fins a 7.500 euros**.

No esperes més i descobreix tots els avantatges de ser autònom en Bankia. Perquè t'ocupes només del que realment importa: el teu negoci.

 

* Subjecte a l'aprovació de riscos per part de Bankia. Exemple de càlcul de TAE: import del préstec: 5.000 €. Termini: 60 mesos. TIN: 6,00%. Comissió d'obertura: 0%. TAE: 6,16 %. Quota mensual: 96,67 €. Import total que cal que pague el consumidor (capital + interessos + comissions): 5.799,82 €.

** Els autònoms que tinguen les assegurances socials domiciliades disposen d'una assegurança gratuïta d'accidents amb una cobertura de fins a 7.500 euros per defunció o invalidesa absoluta i permanent. Entitat asseguradora de les assegurances: grup Mapfre.