Descuento Comercial

  • Possibilitat de consultar i anticipar les factures

    Que hagen sigut comunicades pels teus clients

  • Informació detallada de les teues factures. Finançament 100% de les teues factures. Cobrix les necessitats de finançament.

Avantatges

Sabem com és d'important tindre liquiditat en el teu dia a dia.

Despeses, pagaments, factures i un llarg etcètera que llastra el circulant de cooperatives, emmagatzemistes, empreses agroalimentàries en general i agricultors.

D'ahí la importància de tindre una línia de Descompte Comercial específic per gestionar les seves particularitats. A través del descompte comercial pots anticipar i fer líquids els teus drets de cobrament (rebuts, lletres, factures, certificacions, etc.) sense haver d'esperar-ne al venciment.

I, per què et convé una línia de Descompte Comercial?

  • Bankia s'encarrega de fer totes les gestions per al cobrament del valor nominal d'estos crèdits als seus clients.
  • Obtens recursos i liquiditat a mesura que vages necessitant-ne, ja que podràs anar presentant el paper comercial segons la teua planificació de fluxos entre cobraments i pagaments.
  • Amb una línia de descompte oberta, es pot disposar dels fons d'una manera ràpida, ja que només cal presentar els crèdits a descomptar.
  • Condicions econòmiques adaptades: si destines la liquiditat obtinguda de la remesa descomptada a fer pagaments als teus productors agropecuaris, obtindràs un tipus de descompte bonificat.