Leasing

 • Els béns que necessites per al teu negoci

  Sense haver de fer desemborsaments inicials a canvi de l'abone d'una renda periòdica i amb possibilitat d'adquirir-ho

 • Importants estalvis fiscals. Flexibilitat de quotes. Finançament a mitjà i llarg termini.

T'oferim la possibilitat d'utilitzar els béns que necessites per al desenvolupament de la teua activitat econòmica sense haver de fer desemborsaments inicials, a canvi de l'abonament d'una renda periòdica i amb la possibilitat d'adquirir el bé al finalitzar el contracte per un import molt menor fixat per endavant.

Posem a la teua disposició productes de lísing mobiliari, immobiliari i línies de lísing.

Avantatges

 • Importants estalvis fiscals.
 • Fins al 100% de la inversió.
 • Flexibilitat de quotes.
 • No immobilitza capital.
 • Permet conéixer els costos des de la firma del contracte.
 • Finançament a mitjà i llarg termini.
 • Opció de compra dels béns per un valor definit per endavant.
 • Vàlid per a equips nacionals i importats.
 • Llibertat total d'elecció, tant de béns com de proveïdors.

Intervinents

Arrendatariostrong>, es el cliente que solicita el leasing, que puede ser:

 • Persona jurídica.
 • Persona física amb activitat empresarial (autònoms).
 • Ens sense personalitat jurídica: Societats civils i Comunitats de béns.

Arrendadorstrong>: BANKIA, SA

Proveedorstrong>: Subministrador del bé triat pel client que, una vegada fet el lísing, adquirirà BANKIA.

I si el que busques és una solució de rènting de vehicles, descobrix Bankia Rènting.

Preguntes freqüents

¿Hi ha algun termini mínim a l'hora de sol·licitar un lísing? Sí, els terminis mínims legals són de 2 anys per als béns d'equipament i de 10 anys per als immobles.

¿Puede cancelarse el contrato antes de su vencimiento?strong> Sí, aunque debemos tener en cuenta que la cancelación anticipada implica el pago de una comisión de cancelación y, además, puede tener repercusiones fiscales si no hemos cumplido el plazo mínimo legal.

¿Es pot subarrendar el bé objecte del lísing? Solament amb l'autorització prèvia de Bankia. Cal tindre en compte que el subarrendament no modifica les obligacions del titular de l'operació de lísing.

 

Si vol aprofundir en este producte consulte el nostre fullet (PDF, 644 kB).

 

Productos alternativosstrong>: