Privadesa

Protegim la vostra informació

Una de les màximes prioritats de Bankia és la protecció de la informació dels nostres clients. Per això, s'empren elevats estàndards de seguretat en les aplicacions i sistemes, i s'instrumenten les mesures més avançades de protecció per tal de vetlar per la confidencialitat i integritat de la informació.

Consulteu més detalladament les mesures de seguretat amb què l'entitat protegeix la vostra informació i que vos ajudaran a millorar la protecció de les consultes i operacions que feu en el banc i en Internet.

Política de privacitat

  • La visita a este lloc web implica que l'usuari estiga obligat a facilitar informació sobre ell mateix. En cas que l'usuari proporcione alguna informació de caràcter personal, les dades recollides en este lloc web seran utilitzades amb la finalitat, en la forma i amb les limitacions i drets que recull la Llei orgànica 15/1999 de protecció de dades de caràcter personal. Les dades facilitades pels usuaris seran incorporades als fitxers de caràcter personal de què és responsable Bankia, SA, on seran conservades de manera confidencial.
  • Les dades de caràcter personal facilitades pels usuaris (entre les quals s'inclou la imatge continguda en el document d'identificació, el telèfon mòbil i l'adreça electrònica) així com les dades a què Bankia tinga accés com a conseqüència de la navegació per les pàgines web d'Internet, de la consulta o contractació de qualsevol servei o producte, o de les transaccions o operacions realitzades, seran tractades i, si escau, incorporades a bases de dades, sota la responsabilitat de Bankia, SA, per a l'adequat manteniment, compliment i control de la relació (pre)contractual entre els usuaris i Bankia, per a la prestació dels millors serveis, així com per al compliment, per part del banc, de les seues obligacions legals. Bankia, SA ha adoptat les mesures tècniques i organitzatives necessàries per a garantir la seguretat i integritat de les dades, així com per evitar-ne l'alteració, la perduda, el tractament o l'accés no autoritzat.
  • Bankia cancel·larà les dades recollides quan deixen de ser necessàries o pertinents per a la finalitat per a la qual hagen estat recollides o registrades
  • En cas que les dades recollides s'utilitzaren per a una finalitat diferent d'aquella per a la qual han estat recollides, es requerirà el consentiment previ dels interessats.
  • Els usuaris podran exercir gratuïtament els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició que procedisquen, sempre que n'acrediten la identitat a l'adreça de correu electrònic protecciondedatos@bankia.como a l'apartat de correus núm. 61076 de Madrid, 28080, en què cal indicar LOPD– drets ARCO, de conformitat amb la Llei orgànica 15/1999, de protecció de dades de caràcter personal.
  • En el moment de procedir a la recollida de les dades s'indicarà el caràcter voluntari o obligatori de les dades objecte de recollida així com les finalitats. La negativa a proporcionar les dades qualificades com a obligatòries suposarà la no-prestació o la impossibilitat d'accedir al servei per al qual eren sol·licitades. Així mateix, s'hi podran facilitar dades de manera voluntària amb l'objectiu que es puguen prestar, de la manera més òptima possible, els serveis oferits.
  • En cas que els usuaris d'este lloc web hagueren de facilitar l'adreça de correu electrònic per accedir a alguns dels serveis que s'ofereixen en qualsevol moment, podran manifestar que no volen rebre cap tipus de comunicació que Bankia poguera enviar, sempre que no estiga lligada estrictament a la finalitat per a la qual es va sol·licitar el servei. Bankia posarà a disposició dels usuaris que s'hagueren inscrit en algun tipus de llista de correu dins d'este lloc web els mecanismes adequats perquè s'hi puguen donar de baixa.
  • L'accés a este lloc web pot requerir la utilització de galetes. Les galetes són petites quantitats d'informació que s'emmagatzemen en el navegador utilitzat per cada usuari per tal que el servidor recorde determinada informació que, posteriorment, únicament el servidor que la va implementar llegirà. Les galetes tenen, generalment, una durada limitada en el temps. Cap galeta permet contactar fent servir el número de telèfon de l'usuari, la seua adreça electrònica o qualsevol altre mitjà de contacte. Cap galeta pot extreure informació del disc dur de l'usuari o robar informació personal. L'única manera que la informació privada d'un usuari forme part dels fitxers coneguts com galetes és que l'usuari done personalment eixa informació al servidor. Aquells usuaris que no vulguen rebre galetes o que vulguen ser-ne informats de la fixació poden configurar el navegador a este efecte. L'usuari pot conéixer les empreses que conformen el Grup Bankia en el següent Document informatiu (PDF, 102 kB).