Pagament d’impostos per lots

Fa pagaments d'impostos en representació de tercers a través de l'Oficina Internet Empreses.

Avantatges del servici Pagament d'Impost per Lots

 • El pagament per lots és una modalitat de pagament telemàtic pel qual un client-presentador pot enviar un fitxer de pagament d'impostos d'un conjunt de contribuents.

  Una vegada executats els pagaments, el client-presentador rep un altre fitxer amb la relació de NRC corresponents a cadascun dels pagaments integrats per a presentar a l'Agència Tributària (AEAT) com a justificant de pagament.

  Requisits:

  • L'emissor ha de ser client d'Oficina Internet Empreses (OIE) de Bankia i tenir contractat el servei de pagament d'impostos per lots.
  • A més, ha de tindre firmat el conveni específic amb l'AEAT i activat el seu certificat digital com a presentador de pagaments de tercers.

  Avantatges:

  • Comoditat i rapidesa en la gestió de pagament d'impostos per a l'empresa, ja que permet la presentació massiva d'autoliquidacions en un sol fitxer. Un lot pot contenir diversos impostos de diferents models.
  • Control i seguretat del pagament, el sistema processa els lots i confecciona un fitxer de resposta amb el NRC (número de referència complet) o amb els codis d'error.