Seguro Bankia Vida Renta

1 Este número és indicatiu del risc del producte. Així, 1/6 és indicatiu de menor risc, i 6/6 de major risc.
El reemborsament, rescat o devolució anticipat d'una part o de tot el principal invertit estan subjectes a comissions o penalitzacions.
Estem segurs que vols garantir la protecció econòmica de la teua família.
Card

Característiques principals

  En Bankia posem a la teua disposició una assegurança d'estalvi a prima única la prestació de la qual, en cas de defunció o invalidesa absoluta i permanent, és la percepció d'un ingrés econòmic, periòdic i immediat, durant una duració determinada o de manera vitalícia.

  A través d'esta modalitat d'assegurança:

  Garantim als beneficiaris designats en pòlissa la percepció dels ingressos prevists en forma de rendes constants.

  • Assegurança de vida risc anual renovable.

  • A més:

  Esta assegurança compta amb una cobertura addicional de cancel·lació de saldo pendent en targetes de crèdit emeses per Bankia (límit 3.005€).

  • Protegim el rebut de l'assegurança per una anualitat en cas de desocupació.
  • Contracta'l sense necessitat de passar reconeixement mèdic.
  • Assegurances mitjançades per BANKIA MEDIACIÓN Operador de Banca-Seguros Vinculado, SAU

  á

  (NIF: A-40148884) i domicili social al passeig de la Castellana, 189, 28046 - Madrid. Inscrit en el Registre Administratiu Especial de Mediadors d'Assegurances, de la Direcció General d'Assegurances i Fons de Pensions, amb la clau OV-0034. Subscrits contractes d'agència d'assegurances amb Mapfre Espanya, Mapfre Global Risks i Bankia Mapfre Vida. Assegurança de responsabilitat civil i capacitat financera coberta segons legislació vigent. pimes i autònomes