Fes-te Client Accés a clients

Cuenta de Crédito

 • en el moment i al mínim cost

  Disposa del capital segons les necessitats de la teua empresa

 • Préstec pont amb condicions excepcionals Avançament de devolució de l'IRPF Avantatges del Compte de Crèdit

  El Compte de Crèdit permet disposar de les quantitats necessàries de manera gradual. D'esta manera, només pagues interessos per la quantitat requerida en funció del temps de disposició.

  És, per tant, la forma més senzilla de finançament a curt termini (fins a 1 any).

  Idoni per a les necessitats de finançament concretes que originen els cicles d'una empresa, ja que:

  ja que disposa d'una línia de finançament permanent.

  • La tranquil·litat de saber que, davant d'una necessitat financera de la teua empresa, pots disposar dels diners en el moment. Pots disposar del capital segons les necessitats de la teua empresa,
  • Desfasaments de liquiditat: disparitat entre terminis de cobrament i pagament.
  • Adquisició o reparació de vehicles i altres elements de transport
  • valors mobiliaris, fiances, dipòsits i inversions afins
  • Inversió en existències i aprovisionaments diversos Inversió en actius financers:
  • Campanyes agrícoles.
  • Campanyes de llançament de productes, publicitat i similars.
  • Pagaments a la Hisenda pública, Seguretat Social o altres entitats oficials.
  • Adquisició de valors mobiliaris
  • Pagament d'impostos d'IRPF i patrimoni
  • Pagament d'altres impostos
  • Préstec pont amb condicions excepcionals
  • Bestreta de devolució d'IRPF
  • Altres finalitats de caràcter empresarial
  • Termini d'amortització: fins a 12 mesos renovables.

   

  Plazo de amortización: hasta 12 meses renovables.