Factoring

  • Gestió de cobrament i avançament dels crèdits

    Que l'empresa té enfront de tercers i que prèviament haja cedit a Bankia

  • Permet obtindre finançament i liquiditat mitjançant l'avançament de les teues factures. Reduïx les tasques administratives i de gestió de cobrament. Elmina del balanç els comptes a cobrar.

Característiques principals

Gestiona els teus cobraments anticipant les teues vendes a crèdit. Amb el Factoring de BANKIA reduiràs al màxim les tasques administratives relacionades amb els cobraments de clients podent finançar les vendes a termini. A més, la teva empresa podrà disposar d'una classificació comercial dels clients i així mitigar els riscos comercials.

El Factoring està enfocat a empreses que treballen de forma recurrent amb els seus clients i que cobren a termini.

La cessió dels crèdits pot ser:

  • Global: cessió de tots els crèdits d'un deutor.
  • Parcial: cessió de determinats crèdits d'un deutor.

Avantatges del producte

  • Genera liquiditat anticipant el cobrament de les factures.
  • Reduïx les tasques administratives relacionades amb el cobrament a client.
  • Classificació creditícia dels teus deutors.
  • Sense recurs: reduïx del balanç els comptes a cobrar sense consum d'endeutament CIRBE.

 

Producte Substitutiu

Descompte comercial