Leasing

 • Els béns que necessites per al teu negoci

  Sense haver de fer desemborsaments inicials a canvi de l'abone d'una renda periòdica i amb possibilitat d'adquirir-ho

 • Importants estalvis fiscals. Flexibilitat de quotes. Finançament a mitjà i llarg termini.

T'oferim la possibilitat d'utilitzar els béns que necessites per al desenvolupament de la teva activitat econòmica sense haver de fer desemborsaments inicials, a canvi de l'abone d'una renda periòdica i amb la possibilitat d'adquirir el bé en finalitzar el contracte per un import molt menor fixat per endavant.

Posem a la teva disposició productes de lísing mobiliari, immobiliari i línies de lísing.

Avantatges

 • Importants estalvis fiscals.
 • Fins el 100% de la inversió.
 • Flexibilitat de quotes.
 • No immobilitza capital.
 • Permet conéixer els costos des de la firma del contracte.
 • Finançament a mitjà i llarg termini.
 • Opció de compra dels béns per un valor definit per endavant.
 • Vàlid per a equips nacionals i importats.
 • Llibertat total d'elecció, tant de béns com de proveïdors.

Intervinents

Arrendatari, és el client que sol·licita el lísing, que pot ser:

 • Persona jurídica.
 • Persona física amb activitat empresarial (autònoms).
 • Ens sense personalitat jurídica: Societats civils i Comunitats de béns.

Arrendador: BANKIA SA

Proveïdor: Subministrador del bé triat pel client que, una vegada fet el lísing, adquirirà BANKIA.

I si el que busques és una solució de rènting de vehicles, descobrix Bankia Rènting.

Preguntes freqüentes

¿Hi ha algun termini mínim a l'hora de sol·licitar un lísing? Sí, els terminis mínims legals són 2 anys per als béns d'equipament i 10 anys per als immobles.

¿Pot cancel·lar-se el contracte abans del seu venciment? Sí, encara que hem de tindre en compte que la cancel·lació anticipada implica el pagament d'una comissió de cancel·lació i, a més, pot tindre repercussions fiscals si no hem complit el termini mínim legal.

¿Es pot subarrendar el bé objecte del lísing? Només amb prèvia autorització de Bankia. Cal tindre en compte que el subarrende no modifica les obligacions del titular de l'operació de lísing.

 

Si vol aprofundir en este producte consulte el nostre fullet (PDF, 644 kB).

 

Productes alternatius: