Leasing

 • Els béns que necessites per al teu negoci

  sense haver de fer desemborsaments inicials a canvi de l'abonament d'una renda periòdica i amb possibilitat d'adquirir-ho

 • Importants estalvis fiscals. Flexibilitat de quotes. Finançament a mitjà i llarg termini.

Què és Lísing?

T'oferim la possibilitat d' utilitzar els béns que necessites per al desenvolupament de la teua activitat econòmica sense haver de fer desemborsaments inicials, a canvi de l'abonament d'una renda periòdica i amb la possibilitat d'adquirir el bé quan finalitze el contracte per un import molt menor fixat per endavant.

A més, tindràs llibertat total d'elecció tant de béns com de proveïdors. D'esta manera, podràs accedir als béns que millor s'ajusten al teu sistema productiu.

Avantatges principals

 • Importants estalvis fiscals.
 • Fins al 100% de la inversió.
 • Flexibilitat de quotes.
 • No immobilitza capital.
 • Permet conéixer els costos des de la firma del contracte.
 • Finançament a mitjà i llarg termini.
 • Opció de compra dels béns per un valor definit per endavant.
 • Vàlid per a equips nacionals i importats.
 • Aprofita la fórmula més àgil d'adquirir vehicles, maquinària, immobles o equips informàtics, entre d'altres.

Productes de lísing

Els diferents productes de lísing que s'ofereixen són:

 • Lísing mobiliari: béns mobles.
 • Lísing immobiliari: béns immobles.
 • Línies de lísing: import a disposició del client perquè faça les operacions de lísing que necessites.