Col·lectius de salut

Protegix la salut dels teus empleats amb una garantia sanitària completa.

  Característiques

  El rendiment general de la teva empresa està lligat directament al rendiment dels teus empleats. I perquè estos rendisquen al cent per cent, un dels factors determinants és la seva salut.

  I ahí, com empresari, jugues un paper important.

  Especialment concebuts i desenvolupats per a empreses independentment del sector i mida, perquè una de les característiques principals de la nostra oferta és que ens adaptem a les teues necessitats per específiques que siguen.

  Són assegurances a mida, la contractació de les quals suposa:

  • Premiar als teus empleats amb una compensació extra salarial.
  • Cuidar la salut dels teus empleats és cuidar la productivitat de la teva empresa.

  Importants avantatges fiscals

  Per a l'empresa:

  • Deducció com a despesa de l'impost de societats. No es consideren retribució en espècie els primers 500 euros que l'empresa abone per la pòlissa del treballador. I si la pòlissa es fa extensiva al cònjuge i als fills menors de 25 anys, el límit s'amplia a 500 euros per persona i any.
  • A l'hora de negociar convenis salarials, és més econòmic per a l'empresa pagar l'assegurança de salut que incrementar en eixa quantitat el salari.

  Per al treballador:

  • Disminució de l'import de les aportacions a compte de la Seguretat Social. Per a l'empleat tampoc no es considera retribució en especie els primers 500 euros (extensibles per persona i any), pel que no haurà de declarar-ho en IRPF.

  Medisalud Bankia: Assegurança de Reemborsament de Despeses Mèdiques

  Assistència personalitzada sense llistes d'espera, amb elecció de facultatiu així com de centre nacional o internacional.

  Reemborsament de despeses mèdiques, dos modalitats:

  • Reemborsament de despeses mèdiques complets establits en la pòlissa.
  • Reemborsament de despeses mèdiques hospitalaris:
   • Per assistència hospitalària: reemborsament del 90%.
   • Per assistència extrahospitalària: reemborsament del 80%.

  Assegurances mitjançats per BANKIA MEDIACIÓ Operador de Banca-Assegurances Vinculat, S.A.U. (NIF A-40148884) i domicili social a Paseo de la Castellana, 189, 28046 Madrid. Inscrit en el registre administratiu especial de mediadors d'assegurances de la Direcció General d'Assegurances i Fons de Pensions amb la clau OV-0034. Subscrits contractes d'agència d'assegurances amb Mapfre Espanya, Mapfre Global Risks i Bankia Mapfre Vida. Assegurança de responsabilitat civil i capacitat financera coberta segons legislació vigent.