Colectivos de Salud

Característiques

  El rendiment general de la teua empresa està lligat directament al rendiment dels teus empleats.

  I perquè estos rendisquen al cent per cent, un dels factors determinants és la seua salut. I ací, com a empresari, tens un paper important.

  Especialment concebuts i desenvolupats per a empreses independentment del sector i la mida, perquè una de les característiques principals de la nostra oferta és que ens adaptem a les teues necessitats per específiques que siguen.

  Són assegurances a mida, la contractació de les quals suposa:

  Premiar els teus empleats amb una compensació extra salarial.

  • Cuidar la salut dels teus empleats és cuidar la productivitat de la teua empresa.
  • Importants avantatges fiscals

  Per a l'empresa:

  Deducció com a despesa de l'impost de societats.

  • No es consideren retribució en espècie els primers 500 euros que l'empresa abone per la pòlissa del treballador. I si la pòlissa es fa extensiva al cònjuge i als fills menors de 25 anys, el límit s'amplia a 500 euros per persona i any. A l'hora de negociar convenis salarials, és més econòmic per a l'empresa pagar l'assegurança de salut que incrementar en eixa quantitat el salari.
  • Per al treballador:

  Disminució de l'import de les aportacions a compte de la Seguretat Social.

  • Per a l'empleat tampoc no es consideren retribució en espècie els primers 500 euros (extensibles per persona i any), raó per la qual no haurà de declarar-ho en IRPF. Medisalud Bankia: Assegurança de Reemborsament de Despeses Mèdiques

  Assistència personalitzada sense llistes d'espera, amb elecció de facultatiu així com de centre nacional o internacional.

  Reemborsament de despeses mèdiques, dos modalitats:

  Reemborsament de despeses mèdiques completes establides en la pòlissa.

  • Reemborsament de despeses mèdiques hospitalàries:
  • Per assistència hospitalària: reembors del 90%.
   • Per assistència extrahospitalària: reembors del 80%.
   • Assegurances mitjançades per BANKIA MEDIACIÓN Operador de Banca-Seguros Vinculado, SAU

  (NIF: A-40148884) i domicili social al passeig de la Castellana, 189, 28046 - Madrid. Inscrit en el Registre Administratiu Especial de Mediadors d'Assegurances, de la Direcció General d'Assegurances i Fons de Pensions, amb la clau OV-0034. Subscrits contractes d'agència d'assegurances amb Mapfre Espanya, Mapfre Global Risks i Bankia Mapfre Vida. Assegurança de responsabilitat civil i capacitat financera coberta segons legislació vigent. pimes i autònomes