Fes-te Client Accés clients

Colectivos de Salud

Protegix la salut dels teus empleats amb una garantia sanitària completa.

  Característiques

  El rendiment general de la teua empresa està lligat directament al rendiment dels teus empleats. I perquè estos rendisquen al cent per cent, un dels factors determinants és la seua salut.

  I ací, com a empresari, tens un paper important.

  Especialment concebuts i desenvolupats per a empreses independentment del sector i la mida, perquè una de les característiques principals de la nostra oferta és que ens adaptem a les teues necessitats per específiques que siguen.

  Són assegurances a mida, la contractació de les quals suposa:

  • Premiar els teus empleats amb una compensació extra salarial.
  • Cuidar la salut dels teus empleats és cuidar la productivitat de la teua empresa.

  Importants avantatges fiscals

  Per a l'empresa:

  • Deducció com a despesa de l'impost de societats. No es consideren retribució en espècie els primers 500 euros que l'empresa abone per la pòlissa del treballador. I si la pòlissa es fa extensiva al cònjuge i als fills menors de 25 anys, el límit s'amplia a 500 euros per persona i any.
  • A l'hora de negociar convenis salarials, és més econòmic per a l'empresa pagar l'assegurança de salut que incrementar en eixa quantitat el salari.

  Per al treballador:

  • Disminució de l'import de les aportacions a compte de la Seguretat Social. Per a l'empleat tampoc no es consideren retribució en espècie els primers 500 euros (extensibles per persona i any), raó per la qual no haurà de declarar-ho en IRPF.

  Medisalud Bankia: Assegurança de Reemborsament de Despeses Mèdiques

  Assistència personalitzada sense llistes d'espera, amb elecció de facultatiu així com de centre nacional o internacional.

  Reemborsament de despeses mèdiques, dos modalitats:

  • Reemborsament de despeses mèdiques completes establides en la pòlissa.
  • Reemborsament de despeses mèdiques hospitalàries:
   • Per assistència hospitalària: reembors del 90%.
   • Per assistència extrahospitalària: reembors del 80%.

  Assegurances mitjançades per BANKIA MEDIACIÓN Operador de Banca-Seguros Vinculado, SAU (NIF: A-40148884) i domicili social al passeig de la Castellana, 189, 28046 - Madrid. Inscrit en el Registre Administratiu Especial de Mediadors d'Assegurances, de la Direcció General d'Assegurances i Fons de Pensions, amb la clau OV-0034. Subscrits contractes d'agència d'assegurances amb Mapfre Espanya, Mapfre Global Risks i Bankia Mapfre Vida. Assegurança de responsabilitat civil i capacitat financera coberta segons legislació vigent.