Assegurança de Responsabilitat Civil

Tindre una assegurança de Responsabilitat Civil és indispensable per a protegir el teu patrimoni.

  Característiques

  • Cada dia, pots causar danys i perjuís a tercers en el desenvolupament de la teua activitat. La pòlissa de responsabilitat civil general és una ferramenta eficaç per a protegir el teu patrimoni d'acord amb el contingut de la llei.
  • Amb esta assegurança garantixes la tranquil·litat que necessites per al teu negoci o empresa davant qualsevol imprevist que implique el pagament d'indemnitzacions per danys i perjuís, així com les despeses derivades de la defensa jurídica.
  • Disposem d'un gran ventall de garanties, àmplies cobertures i límits d'indemnització.

   

  Assegurances mitjançades per BANKIA MEDIACIÓN Operador de Banca-Seguros Vinculado, SAU (NIF: A-40148884) i domicili social al passeig de la Castellana, 189, 28046 - Madrid. Inscrit en el Registre Administratiu Especial de Mediadors d'Assegurances, de la Direcció General d'Assegurances i Fons de Pensions, amb la clau OV-0034. Subscrits contractes d'agència d'assegurances amb Mapfre Espanya, Mapfre Global Risks i Bankia Mapfre Vida. Assegurança de responsabilitat civil i capacitat financera coberta segons legislació vigent.