Assegurança de Responsabilitat Civil

Perquè la tranquil·litat costa molt poc, a Bankia li oferim una assegurança que li protegix dels perjuís econòmics derivats dels danys a tercers en el marc de la seua activitat professional.

  Avantatges

  Els professionals s'enfronten cada dia a una gran varietat de riscos no controlats i multitud de situacions que poden resultar en un perjuí negatiu per a la seua economia. La nostra assegurança està pensat per a autònoms i pimes que busquen tranquil·litat a l'hora de desenvolupar les seves funcions professionals sense temor a què el seu patrimoni es veja minvat com a conseqüència d'un danye ocasionat a tercers.

  Per això, a Bankia t'oferim la possibilitat de previndre qualsevol contingència en el desenvolupament de la seua activitat empresarial, sense que açò supose una minva econòmica:

  • El pagament de les indemnitzacions als perjudicats (en funciˇ de la suma assegurada).
  • El pagament de les costes judicials imposades per sentencia (inclosos dins de l'asseguranša).
  • La constituciˇ de les fiances judicials exigides per garantir la seua responsabilitat civil (inclosos dins de l'asseguranša).

  Sense oblidar-nos de cobertures opcionals com:

   • Responsabilitat civil per accidents de treball.
   • Responsabilitat civil per danys causats pels productes o treballs acabats o servicis prestats.
   • Responsabilitat civil creuada, per danys que l'assegurat cause a uns altres contractistes o als empleats d'estos. Sobretot, en empreses de construcciˇ.

  Assegurances mitjançades per BANKIA MEDIACIÓN Operador de Banca-Seguros Vinculado, SAU (NIF: A-40148884) i domicili social al passeig de la Castellana, 189, 28046 - Madrid. Inscrit en el Registre Administratiu Especial de Mediadors d'Assegurances, de la Direcció General d'Assegurances i Fons de Pensions, amb la clau OV-0034. Subscrits contractes d'agència d'assegurances amb Mapfre Espanya, Mapfre Global Risks i Bankia Mapfre Vida. Assegurança de responsabilitat civil i capacitat financera coberta segons legislació vigent.