Gestión Cobros y Pagos

Este servici et permet, mitjançant una senzilla operativa, millorar la gestió del teu negoci, tant per als pagaments que la teua empresa haja de fer a proveïdors i a empleats, com en els cobraments a clients a través de rebuts al cobrament.

Avantatges del servici

 • A través del Bankia En línia Empreses, des de l'opció «Gestió de fitxers», pots crear i mantindre teu base de clients, proveïdors i empleats dins del servidor de Bankia (hosting). D'esta manera, pots crear i emetre les ordes de càrrec o abonament des d'un senzill generador.

  • Permet simplificar la gestió administrativa dels cobraments i pagaments del teu negoci.
  • Optimització de recursos i temps que podràs dedicar a l'activitat comercial de la teua empresa.
  • Seguretat i confidencialitat en les teues operacions.
  • Total disponibilitat horària.

Què pots fer amb el Generador de Fitxers?

 • Generació de cobraments:

  • Càrrecs (per domiciliació): rebuts pagadors a la presentació (a la vista), que corresponen a quotes per serveis o usos de caràcter diari a càrrec del consumidor o usuari final i en què existeix l'autorització prèvia del deutor de caràcter genèric per a atendre el pagament (ex. el rebut de la llum o la quota de la comunitat de propietaris).

  Generació de pagaments:

  • Nòmines: transferències a treballadors de la teua empresa per este concepte. Excepcionalment, i amb la contractació prèvia amb Bankia, podràs emetre també xecs nòmina.
  • Altres transferències: ordres de pagament a altres proveïdors de serveis, subministraments i productes.

  I recorda que per a qualsevol dubte o consulta tens a la teva disposició el Servici d'Atenció al Client de Bankia En línia Empreses: 902 10 86 42.