Servei d'Atenció al Client de Bankia

Servei d'Atenció al Client de Bankia

Bankia, SA i el seu grup posen a disposició dels seus clients un Servei d'Atenció al Client, òrgan independent de l'organització interna, separat de la resta de serveis comercials i operatius, que pren les seues decisions de manera autònoma.

Este Servici té la funció de atendre i resoldre les queixes o reclamacions presentades, directament o per representació, per persones físiques o jurídiques, espanyoles o estrangeres, usuàries del Banc o de les societats del seu Grup a les quals s'estén el seu àmbit d'actuació, que es referisquen als seus drets o interessos legítims relacionats amb operacions, contractes o servicis financers prestats. El termini màxim de resolució és de dos mesos des de la presentació del corresponent escrit de queixa o reclamació.

En qualsevol cas, per poder formular una reclamació en algun dels serveis de reclamacions dels supervisors financers és requisit imprescindible haver presentat prèviament la reclamació en el Servei d'Atenció al Client.

Reclamacions

Recorda que per a comunicar-nos alguna possible incidència en el servici, fer-nos una consulta o suggerir-nos el que vulgues, pots seleccionar les opcions de Consultes i incidèncieso Suggeriments.

Si consideres que Bankia ha incomplit algun compromís legal o pactat documentalment, et recordem el teu dret a presentar una reclamació davant del Servici d'Atenció al Client, davant de qualsevol oficina o bé telemàticament, en l'adreça de correu electrònic i/o postal i a través dels següents mitjans:

 • En les nostres Oficines: estem a la teua disposició per a resoldre, en primera instància, les teues reclamacions.
 • Per escrit: mitjançant carta o utilitzant, si ho vols, l'imprés de reclamacions que podràs trobar en qualsevol de les nostres oficines, l'ús del qual és voluntari. També pots Baixar l'imprés (DOC, 100 kB) i imprimisca'l, i, una vegada omplit, deposite'l en qualsevol de les nostres oficines o envie'l a l'adreça següent (via correu ordinari, electrònic o fax):

  Bankia, S.A.>/span>
  Servici d'Atenció al Client
  Pº de la Castellana 189
  28046 Madrid
  Fax 91 379 22 95
  Adreça electrònica: atencionalcliente@bankia.com
 • Per Internet: si eres usuari de Bankia En línia pots presentar la teva reclamació a través d'este canal. Prèviament serà necessària la teua identificació, mitjançant la introducció del teu número d'usuari i clau d'accés.

Departament de Conducta de Mercat i Reclamacions del Banc d'Espanya

Calle Alcalá 48, 28014 Madrid


Enllaç a l'oficina virtual https://clientebancario.bde.es/pcb/es/menu-horizontal/actualidadeducac/blog/suscripciones/>/a>

Oficina d'Atenció a l'inversor de la Comissió Nacional del Mercat de Valors.

Calle Edison 4, 28006 Madrid


Enllaç a l'oficina virtual https://www.cnmv.es/portal/home.aspx>/a>

Servici de Reclamacions de la Direcció General d'Assegurances i Fons de Pensions.

Pº de la Castellana núm.44, 28046 Madrid.


Enllaç a l'oficina virtual http://www.dgsfp.mineco.es/>/a>

Defensor del Participe dels Plans de Pensions del Sistema Individual integrats en Fons de Pensions Gestionats per Bankia Pensiones, EGFP, S.A.>/strong>

d.a. defensor
Calle Velázquez núm. 80, 1r Dreta, 28001 ? Madrid
Adreça electrònica:
reclamaciones@da-defensor.org

Enllaç a la pàgina web: www.da-defensor.org>/a>

Altres documents

El Reglament del Servici d'Atenció al Client ha sigut aprovat pel Consell d'Administració de Bankia SA i es troba a disposició dels clients en les oficines obertes al públic de totes les societats del Grup a què s'estén el seu àmbit d'aplicació.

En compliment del Reglament UE 524/2013 del Parlament Europeu i del Consell de data 21/05/2013, sobre resolució de litigis en línia en matèria de consum s'incorpora enllaç a la plataforma de resolució de litigis en línia posada en marxa per la Comissió Europea a què podran recórrer els consumidors per resoldre qualsevol discrepància o controvèrsia en relació amb els servicis prestats en línia: http://ec.europa.eu/odr