Comerç exterior

Chica somrient mirant cap avall

Encara que estigues a l'altre costat del món, estem al teu costat

 

   • Compta amb els millors per a arribar més lluny. Per disposició, experiència, servici i catàleg.
   • T'ajudem a eliminar les teues fronteres a l'oferir-te suport operatiu i financer.
   • D'esta manera, serà tan fàcil el comerç internacional com el nacional.

Bankia Go > Exportació

 • 1.Introducció

  Les empreses espanyoles s'han convertit en protagonistes principals del negoci
  internacional, i participen activament en el flux de compra/venda mundial.

  Esta participació proporciona una nova via en la millora del seu balanç i reactiva
  l'economia nacional. El comerç exterior s'ha convertit en un dels grans
  impulsors econòmics, necessari i vital en el dia a dia i que servix per a delimitar les
  posicions i relacions en el món.

  Comprar a l'exterior abaratix costos i aconseguix productes més competitius.

  mapa del món

  Vendre a l'exterior obri mercats i possibilitats, i proporciona una via d'escapament,
  una solució, en cas de frenada en les vendes interiors, i una nova raó de ser per a les
  empreses espanyoles, cada vegada més internacionals per convicció i no per necessitat.

  El nostre propòsit amb esta publicació és, d'una banda, facilitar-los el seu procés d'
  internacionalització donant-los a conéixer el nostre ampli catàleg de productes
  i solucions financeres, i, d'una altra, posar-nos al seu servici per a col·laborar activament
  en este procés.

  El primer criteri que podem utilitzar per a abordar com acostar-nos a la seua problemàtica
  específica és identificar quina és la seua posició en el Mercat Internacional:

  • Si l'empresa compra fora del mercat nacional, és importadora.
  • Si l'empresa ven fora del mercat nacional, és exportadora.

  La internacionalització, entenent-la com el procés d'obertura a nous mercats,
  és diferent per a cada empresa i respon a les seues necessitats. Es pot dir que no
  hi ha un procés estàndard comú, encara que sí que hi ha un mateix patró quant a les
  dificultats a què enfrontar-se.

  Bankia posa a disposició de les empreses tots els servicis que puguen necessitar per a minorar
  els riscos operatius, comercials, de canvi, etc. i disposa d'un ampli catàleg
  de productes i tota la seua experiència operativa, fruit d'anys de treball en el Comerç
  Exterior.

   

 • 2.Servicis d'informació i control que proporciona Bankia

  T'acompanyem durant tot el teu procés d'internacionalització, proporcionant-te
  solucions per a aconseguir desenvolupar la teua activitat internacional sense incidències.

  Per exemple, per a aconseguir minimitzar el risc latent en la recepció de la mercaderia en
  temps i forma, et podem assessorar en l'elecció del mitjà de pagament més adequat a les teues
  necessitats i al que hages acordat amb el teu client.

  Disposem, amb esta finalitat, de les ferramentes necessàries per a fer-te més fàcil el treball i tindre
  controlades les teues operacions en tot moment.

  Disposem, també, de productes que et proporcionen plena agilitat operativa i et permeten
  tramitar les teues sol·licituds directament, fins al límit de la seua classificació, a través de la nostra
  Bankia En línia Empreses.

  • 2.1.Disponibilitat i agilitat operativa

   Per fer qualsevol operació de Comerç Exterior que implique l'assumpció de risc per part de Bankia, necessites disposar d'una Línia de Comerç Exterior.

   LÍNIA DE COMERÇ EXTERIOR

   La Línia de Comerç Exterior és un únic contracte de risc per a la majoria d'operacions de Comerç Exterior. En este contracte s'establix un límit màxim de disposició de caràcter revolving, amb un termini de vigència (normalment 1 any) renovable tàcitament i els tipus d'operativa de risc que pots contractar:

   a) Crèdits documentaris d'importació.

   b) Avals.

   c) Confirming Internacional.

   d) Finançaments d'importació.

   e) Finançaments d'exportació.

   f) Compra vendes de divises a termini.

   T'interessa conéixer:

   1. La Línia de Comerç Exterior et proporciona agilitat operativa i reduïx costos i tràmits.

   2. La pòlissa es formalitza una sola vegada, sense que calga renovar-la.

   3. Pots ser Multiempresa, que permet diversos titulars, i Multidivisa, que permet operar en les principals divises.

   4. Una vegada que disposes de la Línia de Comerç Exterior necessària en Bankia per a la tramitació de les operacions de risc, podràs operar de manera immediata, fins i tot per l'Oficina Internet Empreses, fins al límit de disponibilitat pactat.

    

   BANKIA EN LÍNIA EMPRESES

   Apostem fermament i decididament per la banca electrònica i per facilitar les operacions als nostres clients perquè puguen operar de manera còmoda i àgil, controlant totes les seues transaccions de comerç exterior.

   Servicis i Operativa disponible en l'OIE:

   a) Línia Comerç Exterior:

   • Consulta de condicions, saldo i tipus d'operació admesos en la Línia.
   • Consulta disposicions de la Línia de Comerç Exterior (possibilitat d'exportar totes les disposicions a Excel per a un millor control i gestió de venciments i operacions).
   • Consulta històrica de disposicions de la Línia de Comerç Exterior.

   b) Consultes generals operativa Comexx:

   • Històric d'operacions Comex.
   • Consultes filtrades per operacions, inclòs el detall específic de les mateixes operacions.

   c) Servicis de suport:

   • Bústia Línia Experta Comex.
   • Servici configuració Avisos Comex.

   d) Pagaments internacionals:

   - Portal Pagaments Futurs, visió de totes les operacions el pagament de les quals s'estiga tramitant a través de Bankia.

   S'agrupen per tipus d'operació:

   • Crèdits documentaris d'importació.
   • Remeses documentals d'importació.
   • Remeses simples d'importació.
   • Confirming internacional.

   S'hi pot consultar el detall de les operacions i del seu finançament.

   - Confirming Internacional:

   • Enviament de fitxers.
   • Seguiment i consulta d'expedient.
   • Visualització de l'oferta enviada al proveïdor.
   • Entrega d'instruccions de pagament (sol·licitud de finançament a venciment, aplicació de Compra vendes de divises a termini).

   - Crèdits documentaris d'importació:

   • Sol·licitud d'obertura.
   • Acceptació de documents (visualitzant els documents rebuts).
   • Entrega d'instruccions de pagament (sol·licitud finançament, aplicació Compra vendes de divises a termini).
   • Consulta d'expedient:
    • Missatgeria SWIFT (emesa i rebuda).
    • Documentació rebuda.
    • Comunicació de discrepàncies.
    • Liquidacions.

   - Remeses d'importació:

   • Acceptació de documents (visualitzant els documents rebuts).
   • Entrega d'instruccions de pagament (sol·licitud finançament, aplicació Compra vendes de divises a termini).
   • Consulta d'expedient:
    • Missatgeria SWIFT (emesa i rebuda).
    • Documentació rebuda.
    • Liquidacions.

   - Transferències:

   • Emissió de transferència.
   • Sol·licitud de finançament, aplicació Compra vendes de divises a termini, etc.
   • Justificant de l'operació.
   • Enviament de fitxers de Ppagaments internacionals.

   - Xecs:

   • Emissió xec bancari.
   • Sol·licitud de finançament, aplicació Compra vendes de divises a termini, etc.

   e) Cobraments internacionals:

   - Portal Cobraments a Futur, visió de totes les operacions d'exportació el cobrament de les quals estiga gestionat per Bankia.

   S'agrupen per tipus d'operació:

   • Crèdits documentaris d'exportació.
   • Remeses documentals d'exportació.
   • Remeses simples d'exportació.
   • Remeses en reposició d'exportació.
   • Cobraments electrònics.

   S'hi pot consultar el detall de les operacions i del seu finançament.

   - Crèdits documentaris d'exportació.

   • Consulta d'expedient:
    • Missatgeria SWIFT (emesa i rebuda).
    • Documentació presentada.
    • Liquidacions.

   - Remeses d'exportació:

   • Consulta d'expedient:
    • Missatgeria SWIFT (emesa i rebuda).
    • Documentació presentada.
    • Liquidacions.

   - Transferència rebuda:

   • Justificant.

   f) Sol·licitud de bitllets.

   g) Sol·licitud de Travellers.

   h) SWIFT for Corporates.

  • 2.2.Servicis gratuïts d'informació i control

   LÍNIA EXPERTA COMEX

   El nostre servici de Línia Experta Comex, facilita i agilitza la teua operativa de Comerç Exterior:

   • Proporcionant-te informació sobre els productes disponibles.
   • Informació sobre com instrumentar una operació.
   • Informació sobre les teues operacions en curs.
   • Resolent consultes tècniques sobre documents comercials, clàusules específiques, termes i condicions dels missatges SWIFT, etc.

   Es tracta d'un servici completament gratuït, que no requerix la firma de cap contracte, a través del qual podràs contactar directament amb els tècnics especialistes del nostre Departament de Suport de Comex i Avals, per via telefònica 902 636 616 o a través de la seua Bústia de l'Oficina Internet Empreses.

   En Bankia ens hem adaptat a les noves necessitats de les nostres empreses. Per a fer-ho, facilitem que els nostres clients puguen actuar amb la màxima diligència sobre les seues operacions.

   La nostra Bústia de Línia Experta Comex de l'Oficina Internet Empreses t'oferix un ampli ventall d'accions que facilitaran la tramitació en qualsevol moment i des de qualsevol lloc.

   S'ha disposat un catàleg preestablit d'accions, amb missatges predefinits que agilitzaran les teues sol·licituds. Si el que necessites no es troba en este catàleg, en qualsevol cas sempre disposes de la possibilitat d'emetre un missatge lliure que s'adapte a qualsevol de les teues necessitats.

   A continuació trobaràs una relació de les accions amb missatges predefinits de què disposes en la nostra OIE i la informació sobre si es requerix o no la teua firma electrònica:

    

    

    

   AVISOS COMEX

   D'altra banda, el nostre Servici d'Avisos Comex et facilita la gestió de les teues operacions en informar-te puntualment sobre els fets més rellevants de la teva activitat internacional.

   Novament, t'oferim un servici gratuït que no requerix la firma de cap contracte.

   El servei s'activa automàticament en realitzar operacions de comerç internacional amb Bankia.

   Al llarg d'esta publicació, quan parlem de l'operativa anirem identificant algun dels avisos que rebràs de manera automàtica i que et serviran per a controlar en tot moment les teues operacions.

   Estes comunicacions les podràs rebre (a triar) a través de:

   • Bústia personal de l'Oficina Internet Empreses (activat per defecte).
   • SMS (pot indicar fins a 3 telèfons mòbils destinataris).
   • Correu electrònic (podeu definir fins a 3 adreces de correu).

   Pots triar quins avisos vols rebre, el canal de recepció i fins i tot la franja horària de la recepció.

   Podràs disposar de tota la informació de les teues operacions en línia.

    

   Catàleg d'Avisos

    

  • 2.3.Servici de suport de Bankia en la principal àrea emergent

   OFICINA DE REPRESENTACIÓ EN XANGAI

   Un altre SERVICI DE SUPORT de què disposa Bankia, fora del seu catàleg de productes, i que representa un element diferenciador en la tramitació de les teues operacions amb origen o destinació en la Xina i la seua zona d'influencia, és la nostra Oficina de Representació en Xangai.

   La nostra Oficina de Representació fa un treball constant de suport als nostres clients facilitant informació als seus clients o proveïdors i aclarint dubtes sobre la situació de les operacions. En definitiva, afavorint i facilitant les relacions comercials dels nostres clients.

   A més, proporciona suport als nostres clients en les fires i simposis internacionals celebrats en la Xina.

   Davant qualsevol necessitat en esta zona, no deixes de contactar amb la nostra Oficina de Representació.

   Apreciaràs l'avantatge competitiu que et proporciona donar suport al teu negoci en la combinació de la nostra experiència i el personal espanyol i natiu que integra la nostra Oficina.

  • 2.4.Productos de Bankia que et proporcionen el control del risc de tipus de canvi

 • 3.Necessitats d'una empresa importadora

  En la nostra introducció, com a punt de partida hem acordat establir com a criteri discriminador per a acostar-nos a les teues necessitats, la teua posició en el mercat internacional.

  Independentment de si la teua empresa és importadora o exportadora, hauràs d'abordar la seua internacionalització amb l'objectiu de desenvolupar la teua activitat amb el menor número d'incidències possibles.

  Si ixes a l'exterior a comprar, possiblement et trobaràs amb un territori desconegut quant a les seues lleis, idioma, moneda, costums, etc.

  És lògic que t'enfrontes a:

  • Certa inseguretat:
   • Quant a la recepció de la mercaderia dins del termini establit i en la forma pertinent.
   • Quant al preu que cal pagar, dependent de les fluctuacions de la divisa.
   • Quant als terminis, enviaments, qualitat, etc.
  • Problemes de finançament.
  • Problemes de negociació.

  Bankia pot treballar amb tu per a ajudar-te a resoldre qualsevol problema al qual et pugues enfrontar.

  • 3.1.Control de Risc Comercial: La correcta elecció del mitjà de pagament

   Tipus de remeses

   Remesa simple: inclou només documents financers (lletres, xecs, pagarés). Els teus proveïdors presenten en gestió de cobrament aquells documents (xecs o pagarés) que els has entregat com a pagament d'una mercaderia o servici, o presenten lletres o rebuts girats per ells al teu càrrec.

   Estos documents poden ser:

   • A la vista
   • A termini

   Remesa documentària: inclou, a més de els documents financers, els documents comercials que normalment transmeten la propietat de la mercaderia (factures, documents de transport, etc.).

   • Contra pagament: Bankia només li entregarà els documents comercials contra el pagament d'estos.
   • Contra acceptació: Bankia t'entregarà els documents contra l'acceptació de l'efecte amb pagament ajornat, presentat pel teu proveïdor.
   • Contra l'emissió d'una garantia bancària.

   Es diferencia del crèdit documentari en el fet que l'obligació del banc de l'importador (en el nostre exemple, BANKIA), fora que es requerisca l'aval d'algun efecte, no va més enllà de seguir les instruccions rebudes del presentador. Es tracta d'una custòdia dels documents i de la realització del pagament quan hagen sigut entregats.

   Com a importador, t'interessa saber que:

   • Si la remesa és documentària, els documents solen evidenciar l'enviament cert d'una mercaderia.
   • No es fa revisió de documents per part dels tècnics experts de les entitats financeres.
   • Quan el document financer que es rep en la remesa és una lletra o pagaré d'empresa, Bankia gestionarà el pagament de timbres segons el que establix l'impost d'actes jurídics documentats.
   • Este mitjà de pagament et permet un marge de negociació amb els teus proveïdors si les remeses són amb pagament ajornat i documents financers avalats (es requerix tindre Línia de Comerç Exterior), ja que possibilita que Bankia puga fer-los una oferta de forfaiting.
   • T'aporta protecció jurídica, ja que les remeses estan regulades per una normativa específica de la Cambra de Comerç Internacional (URC 522).

   Circuit Operatiu

   1. Els documents corresponents a la Remesa Documental d'Importació, documents financers o documents comercials amb les instruccions del cedent, es reben en Bankia a través d'un missatger/courier.

   2. Bankia procedix a l'alta de l'operació de conformitat amb les instruccions rebudes del cedent i contacta amb tu avisant-te de la recepció d'una remesa al seu càrrec.

   En eixe moment rebràs un Avís COMEX, de conformitat amb els paràmetres definits per tu, en que se t'advertirà d'esta circumstància. Amb les dades indicades en l'avís pots consultar els documents rebuts en la remesa a través de la nostra Oficina Internet Empreses.

   Podria arribar i tot a acceptar/rebutjar documents a través de la OIE i indicar les seves instruccions de pagament (aplicar Compra venda de divises a termini, sol·licitar finançament).

   Després de l'acceptació (física o telemàtica), rebràs un Avís COMEX el qual t'informarà que se n'ha informat el teu proveïdor de l'acceptació.

   3. De conformitat amb les instruccions rebudes de la remesa (contra l'entrega de documents o contra l'acceptació a venciment), es procedirà a efectuar-ne el pagament.

   Una vegada efectuat el pagament, se t'enviarà novament un Avís COMEX perquè pugues informar-ne el teu proveïdor en línia.

    

   TRANSFERÈNCIA EMESA

   La transferència és un mitjà de pagament simple basat en un criteri d'alta confiança entre les parts (importador i exportador), ja que no està lligat amb la documentació que acredita l'enviament de la mercaderia o prestació del servici.

   Depenent de la confiança que l'importador tinga en l'exportador (o viceversa), o simplement perquè les condicions del mercat així ho exigixen, podem parlar de:

   • Pagament anterior a l'entrega de la mercaderia.
   • Pagament posterior a l'entrega de la mercaderia.

   Com a importador, t'interessa saber:

   • Total operativitat per internet (Oficina Internet Empreses).
   • Pots enviar fons amb valor 0, 1 i 2 dies (transferències urgents vs transferències ordinàries).
   • Disposes de totes les cobertures de tipus de canvi (Compra venda de divises a termini, opcions, canvis de comptat).
   • Risc d'emissió de transferència prèvia i no recepció de mercaderia.
   • A través de l'OIE o Swift pot enviar un fitxer amb múltiples transferències internacionals.
   • Possibilitat de sol·licitar el finançament del fitxer, requerint finançament d'importacions (en euros o divises).

   En cas d'utilitzar esta opció (enviament de fitxer amb múltiples transferències), en el moment de la tramitació rebràs un Avís COMEX informant-te del càrrec en el teu compte de l'import del fitxer i la realització de les transferències incloses en ell.

   Circuit operatiu

   1. Sol·licites a Bankia emetre una transferència per l'import volgut o fas directament la transferència a través de l'OIE.

   2. Bankia carrega en el teu compte l'import o s'inicia el finançament d'importacions ordenat.

   3. Envia per SWIFT al banc indicat una orde de pagament per l'import.

   4. El banc del beneficiari abona l'import a l'exportador.

    

   EMISSIÓ DE XECS EN COMERÇ INTERNACIONAL

   El xec és un mitjà de pagament a la vista pel qual, com a importador, autoritzes una persona física o jurídica (el seu proveïdor/beneficiari) a retirar fons disponibles en la teua entitat financera (Bankia).

   El xec bancari és un document emés per una entitat bancària d'un país, a petició del seu client importador, a favor de l'exportador de l'operació de la qual es vol cancel·lar el pagament.

   Com a importador, has de saber:

   • Pots emetre xecs o pagarés en qualsevol divisa cotitzable.
   • Pot ser bancari o de talonari (xec personal).
   • En cas que requerisca l'emissió d'un xec bancari, li aporta garantia al receptor sobre l'existència de saldo per al pagament del xec. Has de tindre en compte que el xec bancari té despeses.
   • La utilització de xecs personals implicarà l'alta d'una remesa simple d'importació quan el proveïdor en gestione el cobrament.
   • Risc d'extraviament o falsificació del xec.

   Circuit operatiu

   1. Fas una sol·licitud d'emissió de xec a Bankia per l'import volgut.

   2. Bankia carrega en el teu compte l'import, al mateix temps que t'entrega el xec per la quantitat indicada.

   3. Entregues el xec a l'exportador pel total de l'import degut. Arribat el moment en què l'exportador tinga el xec, procedirà a entregar-ho al seu banc perquè en gestione el cobrament.

   4. Bankia pagarà al banc de l'exportador quan li presente el xec.

 • 4.Avals internacionals

  Un aval és un compromís bancari davant d'un tercer, que garantix el bon fi d'una obligació o compromís contret per un client de l'entitat emissora.

  En les teues relacions comercials internacionals, els teus proveïdors poden requerir-te l'emissió d'un aval que garantisca, per exemple, el pagament de les teues compres, servicis, etc.

  Un aval és un producte flexible que s'adapta a qualsevol objecte o garantia (pagament mercaderia, compliment d'un servici, d'un contracte, devolució d'un pagament anticipat, etc.).

  Si eres importador, també pots beneficiar-te dels seus avantatges. Per exemple, pots sol·licitar als teus proveïdors que emeten al teu favor qualsevol garantia que et retorne aquelles bestretes d'efectiu que t'hagen exigit i de les quals, davant d'un incompliment, pugues reclamar la devolució.

  Si eres exportador necessitaràs recórrer a este producte, per exemple, quan licites en un concurs d'adjudicació en l'estranger, sol·licitant una garantia de tipus Bid Bond o Tender Bond. Si finalment t'adjudiquen el concurs-projecte, se't requerirà l'emissió d'una Performance Bond.

  Els avals internacionals no són, per tant, un producte exclusiu per a importadors o exportadors, sinó un producte que s'adapta a qualsevol necessitat i que al beneficiari de l'aval li oferix la seguretat que el banc emissor respondrà davant la seua execució. Per això, és important estudiar la garantia rebuda: text, objecte, legislació, etc., incloent com a part fonamental en este estudi, la solvència del banc emissor.

  T'interessa saber, en relació amb els avals:

  1. Bankia et pot proporcionar un ampli i expert assessorament que facilite les teues operacions.

  2. Moltes vegades, la normativa del país exigix que la garantia estiga emesa per un banc local, el qual, al seu torn, exigix la contragarantia d'un banc de primera línia en el país del sol·licitant. Bankia disposa d'una àmplia xarxa de corresponsals, que ens fa possible donar una àmplia cobertura als nostres clients.

  3. Màxima agilitat operativa en la tramitació.

  4. Bankia disposa de models estàndard de garanties internacionals, amb la qual cosa aconseguix la màxima agilitat operativa. Els textos de garanties que no es corresponguen amb estos models, seran validats per la nostra Assessoria Jurídica.

  5. Les garanties internacionals poden estar regulades per diferents normatives de la Cambra de Comerç Internacional:

  • URDG758: Regles uniformes relatives a garanties a primer requeriment.

  Per a Stand by:

  • ISP98: International Standby Practice.
  • UCP 600: Regles i usos uniformes per a crèdits documentaris.

  6. Des de l'OIE, a través de la nostra Bústia de Línia Experta, pots plantejar qualsevol consulta o sol·licitar qualsevol acció relativa als teus avals internacionals.

  En relació amb els avals emesos:

  7. Per a ordenar a Bankia l'emissió d'avals necessites disposar de Línia de Comerç Exterior.

  8. A través de la nostra OIE tens accés a l'expedient documental de cada aval internacional que hages ordenat emetre; pots accedir a les principals dades de l'aval i fins i tot consultar el missatge emés.

  9. En el moment de l'emissió de l'aval sol·licitat, rebràs un Avís Comex que te n'informarà de l'emissió.

  En relació amb els avals rebuts:

  10. Per a rebre avals al teu favor no et cal disposar de Línia de Comerç Exterior.

   

  TIPUS D'AVALS

  A. Pel compromís adquirit

  • Garanties a Primer Requeriment i Stand By Letter of Credit (SBLC): són les més habituals. El beneficiari pot executar la garantia certificant el seu incompliment independentment del contracte de compravenda i sense necessitat de presentar cap prova. És possible que en el text de l'aval es determine que este certificat ha d'anar acompanyat d'algun document concret, però no és necessari provar que s'ha incomplit el contracte.
  • Garanties contractuals: garanties del compliment de determinades obligacions, que s'han acordat en el contracte de compravenda entre l'exportador i l'importador, i que s'executaran en el moment que s'incomplisquen davant la presentació de proves en el banc pagador. Este tipus de garanties no són gaire habituals en el começ internacional a causa de la seva complexitat per ser executades.

  B. Per l'objecte

  Per a exportadors:

  • Garantia de Licitació / Tender Guarantee (o Bid Bond): este tipus d'aval és necessari per a presentar-se a licitacions internacionals, motiu pel qual solen sol·licitar-ho les empreses que estan participant en projectes internacionals d'exportació dels seus servicis o mercaderies. Garantix l'obligació de complir les condiciones de la licitació i que l'empresa licitadora serà capaç de desenvolupar l'obra o servici en cas de ser adjudicada.
  • Garantia de Pagament Anticipat / Advance Payment Guarantee: este tipus d'avals són sol·licitats per empreses exportadores que reben un pagament a la bestreta. Garantixen l'obligació de tornar el pagament anticipat en cas que no es desenvolupe correctament l'obra, o l'entrega del bé, o la prestació del servici per part de l'exportador.
  • Garantia de Compliment / Performance Guarantee: este tipus d'avals són requerits a les empreses que necessiten un període de temps per a fabricar i exportar els seus béns o servicis.

  Garantixen la bona execució del contracte per part de l'exportador.

  • Garantia de Retenció de Pagament / Retention Money Guarantee: este tipus d'avals es necessiten per a alliberar una quantitat del preu que per contracte queda retinguda fins que es comprove el correcte funcionament del bé o servici objecte de la compravenda. Garantix les obligacions de qualitat del venedor una vegada entregat el bé o servici objecte del contracte.
  • Garantia de Qualitat / Warranty Guarantee: garantix la qualitat del producte una vegada entregat al comprador.

  Per a importadors:

  • Garantia Comercial de Pagament / Payment Guarantee: este tipus d'aval és sol·licitat per empreses amb activitat importadora que necessiten aportar garanties de pagament als seus proveïdors.

  Garantixen l'obligació de pagament de l'importador (comprador) en contractes de subministrament.

  Financeres:

  • Garantia Financera / Credit Facility Guarantee: garantixen les obligacions de pagament que una empresa adquirix enfront d'una entitat financera que li ha concedit un préstec o crèdit.

 • 5.Facilitats per al finançament d'importació que proporciona Bankia

  Segurament, una de teues majors necessitats és obtindre finançament per a les teues operacions.

  Bankia disposa d'un ampli catàleg de productes que poden facilitar el bon desenvolupament del teu negoci internacional:

  • Proporcionant-te finançament per al pagament de les teues importacions.
  • Proporcionant-li'n als teus proveïdors per a facilitar-te la negociació de millors condicions.

  • 5.1.Finançament directe a la teua empresa

   FINANÇAMENT D'IMPORTACIÓ

   La Finançament d'importació consistix en l'ajornament, que et concedix Bankia, del pagament de les teues compres de béns o servicis en l'exterior.

   Este tipus de finançament s'inicia en el moment del pagament al teu proveïdor de l'operació subjacent.

   Es poden finançar operacions a pagament diferit. D'esta manera s'aconseguix una pròrroga addicional al finançament concedit pel teu proveïdor.

   Com a importador, t'interessa saber:

   • Has de tindre concedida una Línia de Comerç Exterior que incloga esta operativa.
   • Pots sol·licitar finançament tant en euros com en les principals divises.
   • Pots sol·licitar finançament de qualsevol mitjà de pagament internacional (xecs, transferències, remeses, crèdits documentaris i Confirming Internacional).
   • Pots usar cobertures de tipus de canvi (Compra venda de divises a termini, opcions) en la seua obertura o a venciment.
   • Pots cancel·lar anticipadament o prorrogar el finançament fins al termini màxim permés en la Línia de comerç exterior.
   • Set dies abans del venciment del finançament rebràs un Avís Comex que te n'informarà perquè pugues organitzar la teua tresoreria.

   Circuit operatiu

   1. Arribat el moment del pagament de qualsevol de les teues importacions, pots ordenar-ne a Bankia el finançament:

   a) Finançament dels teus crèdits documentaris:

   Pots sol·licitar el finançament del pagament del teu crèdit documentari en qualsevol moment de la vida del crèdit, és a dir, des del mateix moment de l'emissió fins al moment del pagament de les utilitzacions del crèdit documentari.

   • Sol·licitud de finançament en l'obertura: en el moment de sol·licitar l'emissió del crèdit documentari pots indicar en les teues instruccions que vols finançar el pagament. En eixe moment pots indicar el termini i la divisa d'este finançament. En el nostre expedient de Bankia quedarà registrada esta sol·licitud per a finançar el pagament al venciment de cada utilització.
   • Sol·licitud de finançament en la rebuda de documents: al notificar la rebuda de documents, o en el moment d'acceptació de discrepàncies, pots entregar a Bankia les teues instruccions de finançament indicant-ne la divisa i el termini. Estes instruccions ens les pots fer arribar directament en la teua oficina o a través de la nostra OIE.
   • Sol·licitud de finançament en el moment del pagament: Bankia t'avisarà set dies abans mitjançant un Avís Comex del venciment per a pagament d'una utilització del teu crèdit documentari. En eixe moment podràs entregar les teues instruccions de finançament a l'oficina o a través de l'OIE.

   Per a totes aquelles operacions en divisa diferent de l'euro, des de Bankia se t'enviarà un correu a la teua adreça electrònica que t'informarà del pagament i la data de valor i que et requerirà que ens indiques les teues instruccions específiques de càrrec. Si vols sol·licitar el finançament, pots respondre a este email indicant-ne el termini i la divisa.

   b) Finançament de les teues remeses d'importació:

   • Sol·licitud de finançament en la recepció de la remesa: en el moment de recepció de la remesa reps un Avís Comex que te n'informa. Amb les dades de l'avís pots consultar la documentació en la nostra OIE i, si ho vols, donar la teua conformitat al pagament indicant-nos les instruccions de finançament.
   • Sol·licitud de finançament en el venciment de remeses amb pagament diferit i divisa diferent de l'euro: arribat el venciment de remeses amb pagament diferit, des de Bankia se t'enviarà un correu que te n'informarà del pagament i la data de valor i que et requerirà que ens indiques les teues instruccions específiques de càrrec. Si vols sol·licitar el finançament ens n'hauràs d'indicar el termini i la divisa.

   c) Finançament de les teues transferències:

   • Transferència des de l'oficina: en el moment de la sol·licitud de transferència pots indicar al teu gestor de Bankia les teues instruccions de finançament. Hauràs d'indicar sempre el termini i la divisa del finançament.
   • Transferència des de l'OIE: a través de l'Oficina Internet Empreses pots emetre directament una transferència i sol·licitar finançament.

   d) Finançament dels teues xecs:

   Podràs finançar els teus xecs. Hauràs d'indicar, com sempre, la divisa i l'importe del finançament.

  • 5.2.Finançament als teus proveïdors

   FORFAITING D'IMPORTACIÓ

   El Forfaiting Internacional és un producte financer mitjançant el qual Bankia compra, al descompte i sense recurs, crèdits comercials pagadors a termini, que el teu proveïdor té enfront de tu, el pagament del qual estiga instrumentat en documents financers amb pagament ajornat (pagarés, lletres de canvi, crèdits documentaris, factures, promissory notes, etc.).

   Com a importador, t'interessa saber que:

   • L'oferta de Forfaiting de Bankia als teus proveïdors et permet negociar millors condicions de pagament i ampliar-ne els terminis.
   • No requerix la firma de cap contracte per la teua part.
   • No suportes cap cost per l'operació.
   • Millores la teua imatge de solvència davant dels teus proveïdors oferint-los solucions de finançament.
   • El teu proveïdor elimina els riscos de crèdit (canvia crèdits a cobrar per cobrament al comptat), de país i de tipus de canvi.
   • Al ser sense recurs, el teu proveïdor evita consumir les seues pròpies línies de risc amb els seus bancs.

   Circuit operatiu

   Pots beneficiar-te de l'oferta financera que Bankia pot fer als teus proveïdors per a anticipar-los sense recurs les seues operacions.

   Bankia pot ajudar-te a aconseguir millors terminis de pagament als teues proveïdors si, en el moment de la negociació, inclous les condicions de la teua oferta de bestreta sense recurs.

   Sol·licita'ns que t'informem de les condicions a aplicar en funció de les característiques de l'operació. Estes condicions seran les que hauràs de traslladar al teu proveïdor, indicant-li que beneficiar-se'n és tan senzill com confirmar-li a Bankia que les accepta.

    

   FORFAITING DE CRÈDITS DOCUMENTARIS EMESOS PER BANKIA

   Circuit operatiu

   1. En els teus crèdits documentaris d'importació amb pagament ajornat Bankia oferirà al teu proveïdor la possibilitat de cobrar quan presente documents conformes.

   2. Si el teu proveïdor hi està interessat, haurà d'indicar al seu banc la seua conformitat al pagament anticipat en les condicions oferides.

   3. Després de rebre la conformitat del banc del teu proveïdor, Bankia emetrà el pagament al teu proveïdor.

   4. El crèdit documentari seguirà el seu procés normal i, al venciment de la utilització, Bankia farà el càrrec en el seu compte de conformitat amb les teues instruccions de pagament o iniciarà el finançament d'importacions (si així ho has sol·licitat).

    

   FORFAITING DELS TEUS DOCUMENTS FINANCERS AVALATS PER BANKIA

   Circuit operatiu

   1. Bankia contactarà amb el lliurador per a oferir-li el Forfaiting.

   2. Si el lliurador accepta el Forfaiting, s'anticiparan els fons descomptant-ne els interessos i les comissions de conformitat amb les condicions pactades.

   3. A venciment se't carregarà l'import avalat, o s'iniciarà el finançament d'importacions (si així ho has sol·licitat).

 • 6.Necessitats d'una empresa exportadora

  Si eres exportador, Bankia posa a la teua disposició el servicis següents:

  • Servici de Línia Experta Comex.
  • Servici d'Avisos Comex.
  • Oficina Internet Empreses.
  • Oficina de Representació en Xangai.
  • Cobertura de Tipus de Canvi (control risc de canvi).
  • Línia de Comerç Exterior (necessària per a bestretes d'exportació amb recurs: Pre i Postfinançament,
  • ICO Exportadors, Finançament d'Exportació Certificats CESCE).

  Els riscos assumits per un exportador són similars als d'un importador (risc de crèdit, risc de canvi, risc operatiu, etc.). No obstant això, un exportador, a més, assumix el risc polític o risc país.

  Bankia disposa dels productes i servicis necessaris per a minorar els riscos inherents a les operacions internacionals, a més d'una àmplia xarxa de bancs corresponsals classificats, amb risc concedit, per a garantir i confirmar els avals i crèdits documentaris emesos per ells a favor dels nostres clients.

  Per a minorar els teus riscos, apliquem els majors mitigadors de risc possibles:

  • Col·laborant amb companyies d'assegurança de crèdit, públiques (CESCE) i privades.
  • Utilitzant les Línies de Mediació ICO per a la internacionalització.
  • Utilitzant les nostres línies de risc amb bancs estrangers.
  • Buscant contrapartides per a la compra dels crèdits dels nostres clients.

  Com en el cas d'importació, l'elecció correcta del mitjà de pagament facilitarà que la teua venda arribe a terme correctament, i rebràs dins el termini establit i en la forma pertinent l'import acordat amb el teu client.

  • 6.1.Control del Risc Comercial: La correcta elecció del mitjà de pagament

   En exportació s'utilitzen els següents mitjans de pagament:

   1. Crèdit documentari (d'exportació).

   2. Remesa (d'exportació).

   3. Transferència (rebuda).

   4. Xec (rebut).

   Com en qualsevol transacció comercial, és molt important la firma d'un contracte amb el teu client que reculla tots els termes del teu acord. Tin en compte que, encara que tries un mitjà de pagament subjecte a una normativa específica de la CCI (per exemple, els UCP 600 per a crèdits documentaris, les URC 522 per a remeses, etc.), comercies amb un país que té una legislació diferent, possiblement un idioma diferent, una moneda diferent, uns costums diferents, etc.

   CRÈDIT DOCUMENTARI D'EXPORTACIÓ

   El crèdit documentari és el mitjà de pagament més segur per a un exportador, ja que li garantix que, si complixes amb els seus termes i condicions i presentes la documentació dins el termini establit i en la forma pertinent en el lloc que et requerisca el crèdit documentari, el banc emissor té el compromís irrevocable de fer front al pagament al venciment acordat (vista o diferit).

   Tens la possibilitat d'afegir a la garantia del banc emissor la garantia de Bankia, indicant-li al teu client que sol·licite al seu banc l'emissió del seu crèdit amb instruccions de confirmació.

   Bankia, després d'estudiar el risc de l'operació, la qualitat creditícia del banc emissor i la disponibilitat de les seues línies de risc, decidirà si hi afegix o no la seua confirmació, i notificarà urgentment la seua decisió tant a tu com al banc emissor, complint amb les obligacions que li imposen els UCP 600.

   És important que, en el moment de la notificació del crèdit, revises tots els termes i condicions per a comprovar que són els acordats i que pots complir-los. La seua garantia de cobrament depén de la presentació conforme dels documents requerits en el crèdit documentari. Tin sempre present que el crèdit documentari paga documents, no mercaderia.

   Com a exportador, t'interessa saber que:

   • Pel seu caràcter ‘irrevocable’, elimina el risc de resolució de contracte per part del comprador.
   • T'assegura que, si presentes documents conformes, rebràs el cobrament en la data estipulada, amb la qual cosa s'elimina el risc comercial.
   • Et permet concedir al teu client finançament endarrerint la data de pagament. Bankia et pot comprar anticipadament i sense recurs el teu dret de cobrament (Forfaiting sobre crèdits documentaris d'exportació).
   • T'aporta protecció jurídica, ja que els crèdits estan regulats per una normativa específica internacional de la CCI (UCP600).
   • T'aporta tranquil·litat, ja que els documents, prèviament al seu enviament, són revisats per experts de Bankia que et podran ajudar a evitar discrepàncies.
   • Si confirmes el crèdit, elimines el risc polític o risc país.
   • Si contractes una Compra venda de divises a termini, elimines el risc de tipus de canvi.

   Circuit Operatiu

   1. Després de l'acord amb el teu proveïdor en l'elecció del crèdit documentari com a mitjà de pagament, has d'indicar-li al teu client que instruïsca el seu banc perquè emeta este crèdit a través de Bankia (Swift Code: CAHMESMMXXX).

   2. Una vegada rebut el crèdit documentari en Bankia es procedirà a l'alta i l'estudi de l'operació per a ratificar-ne la validesa (el crèdit s'ha rebut pels canals adequats – Swift autentificat, no hi ha incoherència entre els termes, etc.).

   3. Després de la verificació, Bankia et notifica el crèdit documentari i contacta amb el banc emissor mitjançant Swift per a notificar la rebuda del crèdit documentari, indicant-li la nostra referència, informant-lo que se t'ha notificat el MT700 i requerint-li l'aclariment dels punts que haja trobat problemàtics.

   En el moment de la gestió de l'alta del crèdit documentari, rebràs un Avís Comex que t'informarà de la recepció d'esta operació al teu favor.

   4. Podràs consultar en l'OIE tot allò relatiu a este crèdit documentari d'exportació: missatges, utilitzacions, liquidacions, etc.

   5. Has de revisar que el crèdit reflectisca tots els termes i condicions acordats amb el teu client. Així mateix, has de verificar que pots complir tots els requeriments del crèdit documentari i que podràs presentar els documents lliures de discrepàncies, per a obtindre'n el cobrament en virtut de la garantia del banc emissor.

   6. Des del mateix moment de la recepció del crèdit documentari en Bankia, pots sol·licitar un prefinançament d'exportació que t'ajude a tindre liquiditat per a fer l'exportació. En este cas, és necessari que tingues Línia de Comerç Exterior amb esta operativa inclosa.

   7. Si el crèdit requerix confirmació de Bankia, el nostre departament de Banca de Corresponsals n'estudiarà la viabilitat i et notificarà, juntament amb el banc emissor, la seua disposició o no a afegir esta confirmació.

   8. Has d'elaborar, dins del termini establit i en la forma pertinent, tota la documentació que et requerix el crèdit documentari. En tot moment, pots dirigir-te al nostre Servici de Línia Experta COMEX que t'ajudarà a resoldre tots els teus dubtes, i podràs revisar els esborranys dels teus documents per a minimitzar-ne el risc de discrepàncies.

   9. En el moment de la presentació, pots sol·licitar una postfinançament d'exportació. Per a fer-ho, hauràs de disposar d'una Línia de Comerç Exterior amb esta operativa habilitada.

   10. Per a crèdits documentaris d'exportació confirmats per Bankia, o si el banc emissor és acceptable per a Bankia, et podem oferir finançament sense recurs mitjançant el Forfaiting sobre Crèdits Documentaris d'Exportació.

   11. Quan faces la presentació oficial a Bankia dels documents, estos seran revisats pels nostres experts, que t'informaran del resultat de la seua revisió.

   • Si els documents són conformes, Bankia procedirà a l'enviament dels documents al banc emissor, al qual n'informarà via Swift i li'n requerirà el cobrament si el pagament és a la vista o l'avisarà que a venciment haurà d'abonar l'import de la utilització del crèdit.
   • Si els documents no són conformes, Bankia li notificarà les discrepàncies detectades, i decidiràs modificar la documentació o instruir a Bankia perquè envie la documentació malgrat les discrepàncies.

   En el moment de l'enviament rebràs un Avís COMEX que t'informarà del número de Courier a través del qual viatja la documentació.

   12. Quan els documents arriben al banc emissor, este revisarà la documentació per a determinar si és conforme. Si no la considera conforme, d'acord amb les UCP 600 haurà d'enviar a Bankia un missatge Swift (abans de 5 días laborables des de la rebuda) en el qual haurà de notificar les discrepàncies exactes detectades i com procedirà amb la documentació.

   Segons l'article 16, en el missatge ha d'especificar si:

   • Manté els documents a l'espera d'instruccions de Bankia.
   • Manté els documents a l'espera d'instruccions de l'ordenant.
   • Procedeix a tornar a Bankia la documentació.
   • Actua conforme a les instruccions prèvies rebudes des de Bankia.

   13. Els tècnics de Bankia analitzaran les discrepàncies i, en cas que no hi estiguin conformes, les rebatran, amb l'objectiu d'aconseguir el compromís de pagament de l'emissor.

   14. Bankia farà el seguiment complet de l'operació, comprovant que es rep el cobrament dins el termini establit i en la forma pertinent, o que es rep el Swift de confirmació de pagament a venciment.

   15. En el moment en què es reba la conformitat al cobrament, rebràs un Avís Comex informant-te de l'import acceptat i la data de cobrament.

   16. En el venciment, Bankia abonarà el cobrament rebut en el compte que vulgues, cancel·lant el finançament existent si n'hi haguera.

   Rebràs un Avís Comex informant-te de l'abonament.

    

   REMESA D'EXPORTACIÓ

   Quan tingues més confiança amb els teus clients podràs triar com a mitjà de pagament la remesa (simple o documental). Hauràs de valorar el nivell de la teua confiança per a triar una opció o una altra.

   La remesa simple d'exportació consistix en la gestió de cobrament de documents financers (lletres, rebuts, pagarés, xecs, promissory notes). Fora que l'efecte estiga avalat, el banc de l'importador no assumix cap compromís de pagament.

   Amb esta premissa de no obligació de pagament d'una entitat financera, l'elecció per part teua de la remesa simple ha d'estar fonamentada en la confiança, l'experiència prèvia i el coneixement del client.

   La remesa documental contra pagament, almenys t'aporta la seguretat que la documentació necessària per a obtindre la mercaderia viatja dins del circuit bancari i que esta no serà entregada al comprador excepte que prèviament se n'efectue el pagament.

   Si, en virtut de la confiança que tens amb el teu client, decidixes utilitzar una remesa documental contra acceptació, diferint el pagament a un termini, l'obligació de l'entitat receptora serà exclusivament la de recollir la firma del teu client en el document d'acceptació. Entregarà els documents després de complir este requisit i, quan arribe el venciment, procedirà a carregar al comprador. Si hi ha saldo, t'enviarà els fons de conformitat amb les nostres instruccions. Si no hi ha saldo, no efectuarà el càrrec i no remetrà els fons.

   Si necessites més garantia, pots sol·licitar que els documents siguen entregats només contra acceptació i aval bancari. Si el banc que efectua l'aval és acceptable per a Bankia, li podrem oferir finançament sense recurs mitjançant el Forfaiting d'exportació.

   Com a exportador, t'interessa:

   • Si la remesa és documental contra pagament, els documents que transmeten la propietat de la mercaderia s'inclouen en el circuit bancari i no seran entregats al teu client excepte que se'n produïsca el pagament.
   • No es fa revisió de documents per part dels tècnics experts de les entitats financeres, per la qual cosa no es formularan discrepàncies. Però si el comprador no vol els documents, els pot rebutjar.
   • Si l'opció de pagament triada és una remesa simple, es mitigarà el risc d'impagament si el document financer està avalat per l'entitat financera.
   • Si disposes de documents financers avalats amb pagament diferit, Bankia podria comprar-te'ls sense recurs, en funció de la qualitat creditícia del banc i de la disponibilitat de les seues línies de risc, mitjançant el Forfaiting d'exportació.
   • T'aporta protecció jurídica, ja que les remeses estan regulades per una normativa específica de la Cambra de Comerç Internacional (URC 522).

   Circuit operatiu

   1. Una vegada que tingues elaborats els documents, els presentes al teu gestor de Bankia, juntament amb les instruccions que s'han d'incloure en la nostra carta remesa perquè complisca el banc del teu client, el nom i adreça del qual també els has de proporcionar per a evitar incidències.

   Bankia disposa d'un model de notificació, però no és imprescindible la seua utilització sempre que s'indiquen totes les dades necessàries per a la tramitació correcta de la remesa.

   2. Després de l'entrega de la documentació i les instruccions, Bankia et tornarà un document de justificant de recepció que incorporarà totes les condicions de la remesa. Hauràs de revisar, en eixe moment, que totes les dades són correctes.

   3. Bankia dóna l'alta de l'expedient en el seu sistema i procedix a l'enviament de documents al banc i l'adreça indicats.

   En el moment de l'envie de documents, rebràs, per al teu control i seguiment, un Avís COMEX informant-te del nombre de courier a través del qual s'ha enviat la documentació.

   Podràs consultar en l'OIE tot allò relatiu a la teua operació d'exportació: missatges, utilitzacions, liquidacions, etc.

   4. Bankia fa el seguiment i control de les operacions, reclamant l'import de la remesa en el venciment que corresponga.

   En el moment que es reba l'acceptació de la remesa, rebràs un Avís Comex informant-te d'esta acceptació.

   Una vegada rebut el reemborsament, se t'abonarà en el compte que hages especificat, complint les instruccions que hages pogut donar i cancel·lant el postfinançament que poguera haver-hi relacionada amb esta operació.

   En eixe moment rebràs un Avís Comex informant-te de l'abone.

    

   TRANSFERÈNCIA REBUDA

   Ja hem indicat que la transferència és un mitjà de pagament simple basat en un criteri d'alta confiança entre les parts (importador i exportador).

   Depenent de la confiança que l'importador tinga en l'exportador (o viceversa), o simplement perquè les condicions del mercat així ho exigixen, podem parlar de:

   • Pagament anterior a l'entrega de la mercaderia.
   • Pagament posterior a l'entrega de la mercaderia.

   Com a exportador hauràs de controlar que entregues la mercaderia al teu client quan tingues suficients garanties de rebre'n el cobrament. Si no tens suficient confiança en l'importador, hauràs d'intentar enviar la mercaderia després de rebre els fons.

   Si la relació amb el teu client ja és de confiança, hauràs de valorar quin risc assumixes si entregues la mercaderia prèviament a rebre'n el cobrament.

   En cas que concedisques al teu client un ajornament en el pagament, Bankia pot oferir-te postfinançar to venda, amb càrrec a la teva Línia de Comerç Exterior o fins i tot, estudiar la possibilitat d'anticipar-te sense recurs l'import de la teva venda. En este cas, cal que hi haja en l'operació les suficients garanties per a Bankia que possibiliten que l'operació arribe a bon fi. Per exemple, si tens contractada la Pòlissa Màster Ore de CESCE, podria instruir a esta entitat a què emeta un Títol de Liquiditat a favor de BANKIA (Factoring sense recurs de Títols CESCE).

   O, en cas que Bankia puga classificar el risc dels teus clients, pots sol·licitar una línia de Factoring Internacional.

   Com a exportador, t'interessa:

   • Alta mecanització en el tractament d'operacions rebudes de l'exterior. Si la transferència rebuda té totes les dades identificatives correctes, l'abonament en el teu compte és automàtic.
   • Disposes de totes les cobertures de tipus de canvi (Compra venda de divises a termini, opcions, etc.).
   • Risc d'entrega de mercaderia prèvia a la transferència i no recepció dels fons.
   • Pots controlar els moviments registrats en qualsevol dels seus comptes en el nostre OIE.

   Circuit operatiu

   1. Hauràs d'indicar al teu client les dades correctes del compte en què vols rebre el cobrament de la teua exportació (codi Swift de Bankia: CAHMESMM, codi IBAN del teu compte, etc.).

   En l'OIE podràs imprimir etiquetes amb les teues dades de cobrament: Codi BIC de Bankia i el teu compte en format IBAN per a apegar-les en les teues factures.

   2. El banc del teu client procedirà a transferir els fons al teu favor.

   3. Si Bankia rep la transferència amb les dades correctes, l'abonament en el teu compte és automàtic.

   4. Podràs controlar, si s'escau, l'abonament en la data que t'haja indicat el teu client a través de la OIE.

    

   INGRÉS DE XECS I PAGARÉS EN COMERÇ INTERNACIONAL

   El xec és un mitjà de pagament a la vista pel qual, com a exportador, reps el cobrament d'una transacció comercial o una prestació de servicis.

   Un pagaré és un títol negociable, en el qual una part (l'emissor) fa una promesa incondicional per escrit de pagar una suma determinada de diners a una altra (el beneficiari), en un futur fix.

   En el cas de pagarés bancaris, al contrari que amb els xecs, no significa necessàriament que estiga d'alguna manera emés o garantit per un banc, sinó que el document usat és imprés per l'entitat, inclòs també el número de compte bancari a través del qual es farà el pagament, cosa que facilitarà el posterior cobrament i donarà millors possibilitats de descompte al document.

   Si uses este mitjà de cobrament (ingrés de xecs o pagarés), hauràs de tindre plena confiança en el teu client. En qualsevol cas, tin en compte que un xec bancari et proporciona més seguretat que un xec personal.

   El xec bancari és un document emés per una entitat bancària d'un país, a petició del seu client importador, a favor de l'exportador de l'operació de la qual es vol cancel·lar el pagament.

   Com a exportador, has de saber:

   • Bankia pot compensar xecs o pagarés en qualsevol divisa cotitzable.
   • La recepció d'un xec al teu favor no te'n garantix el cobrament.
   • Risc d'entrega de la mercaderia i no compensació del xec.

   Circuit operatiu

   1. El teu client/importador t'envia el xec o pagaré com a pagament de la teua mercaderia o servici.

   2. Ordenes a Bankia la compensació d'este xec o pagaré.

   No podràs disposar de l'ingrés en el teu compte fins que no passen els dies aplicables de retenció. Si no tens suficient confiança en la validesa del xec, remet-lo en gestió de cobrament (Remesa Simple d'Exportació).

   3. Una vegada passats els dies de retenció podràs disposar dels diners, encara que posteriorment es podria rebre el xec retornat.

    

   CÀRRECS SEPA

   Substituint els antics càrrecs per domiciliació (rebuts), els Càrrecs SEPA són un sistema de cobraments i pagaments comú per a tots els estats adherits a la Zona Única de Pagaments en Euros (SEPA), de manera que se'n puga gestionar el cobrament amb la mateixa facilitat, seguretat i cost, tant dins de les nostres fronteres com en el mercat europeu. Este sistema és vàlid per a qualsevol dels 33 estats adherits (els 28 estats de la UE més Islàndia, Liechtenstein, Noruega, Suïssa i Mònaco).

   L'operació la inicies com a proveïdor, amb el consentiment del/s teu/s client/s, traslladant a Bankia este consentiment i la instrucció de tramitar la gestió dels teus cobraments. Les operacions han d'estar nominades en euros i cal identificar el compte de càrrec amb el seu corresponent codi IBAN.

   Com a exportador, t'interessa:

   • Major rapidesa en la gestió del cobrament de les teues vendes.
   • Estalvi de costos quant al sistema de presentació física.
   • Data certa de cobrament
   • Limitació en el període de devolució d'efectes, sobretot en aquelles operacions en què hi ha consentiment del deutor. Emissió directa dels rebuts a cobrar des de l'Oficina Internet Empreses, sense desplaçaments i amb total llibertat horària
   • Els fitxers de Càrrecs SEPA es poden enviar a través de l'OIE o de SWIFT.

 • 7.Facilitats per al finançament d'exportació que proporciona Bankia

  En Bankia ens esforcem per posar a disposició dels nostres clients línies i estructures de finançament aplicant els majors eximents i mitigadors dels riscos financers de les exportacions.

  • 7.1.Finançament a curt termini

   FINANÇAMENT AMB RECURS

   Finançament directe a la teva empresa a l'empara de la teva Línia de Comerç Exterior Pre i Post - Finançament

   El Finançament d'Exportació consistix en l'avançament concedit per Bankia del cobrament de les teues vendes de béns o servicis a l'exterior.

   Este tipus de finançament es pot iniciar des del mateix moment en què tanques el teu acord de venda prèviament, fins i tot a l'inici del seu procés de fabricació.

   El prefinançament és el finançament per al període que transcorre entre la data de la comanda o contracte de compravenda i l'enviament de la mercaderia o prestació del servici.

   El Postfinançament o Avançament d'Exportació cobrix el període que transcorre des de la data d'enviament de la mercaderia o prestació del servici fins al seu cobrament efectiu.

   Com a exportador, t'interessa saber:

   • El Prefinançament de les teues exportacions facilita liquiditat per a fer els aprovisionaments necessaris per a la fabricació o elaboració dels teus béns o servicis.
   • Et permet cobrir despeses de logística i transport.
   • Has de tindre concedida una Línia de Comerç Exterior que incloga esta operativa.
   • Pots sol·licitar finançament tant en euros com en les principals divises.
   • Pots sol·licitar finançament sent beneficiari de qualsevol mitjà de pagament internacional (xecs, transferències, remeses, crèdits documentaris).
   • Este finançament es podrà fer utilitzant les condicions de la Línia ICO Exportadors.
   • Pots usar cobertures de tipus de canvi (Compra venda de divises a termini, opcions, etc)
   • Pots cancel·lar anticipadament o prorrogar el finançament fins al termini màxim permés en la Línia de comerç exterior. El venciment del finançament haurà de ser la data prevista de cobrament.
   • En Bankia no es cancel·la automàticament el finançament en la data de venciment establida, ja que el sistema concedix un marge de 30 dies per a conciliar la recepció real dels fons amb la cancel·lació del finançament, evitant d'esta manera desfases de liquiditat.
   • Set dies abans del venciment del finançament rebràs un Avís Comex informant-te'n.

    

   FINANÇAMENT D'EXPORTACIÓ CERTIFICATS CESCE

   El “Finançament Exportació Certificats CESCE” és una modalitat de finançament per la qual pots incrementar la teua capacitat d'obtenció de finançament anticipant el cobrament de les teues exportacions amb termini diferit, sempre que tingues una pòlissa Master Or contractada amb CESCE i ordenes l'emissió d'un certificat de cobertura a favor de Bankia. El finançament concedit es farà en condicions preferents a causa del mitigador aportat.

   Com a exportador, t'interessa saber:

   • Has de tindre concedida una Línia de Comerç Exterior que incloga l'operativa de Finançament d'Exportació.
   • Has de tindre contractada amb CESCE una pòlissa Master Or i sol·licitar a través de CESCE Cesnet l'emissió d'un certificat, seleccionant el deutor i, com a entitat financera beneficiària, Bankia.

   FINANÇAMENT SENSE RECURS

   FORFAITING D'EXPORTACIÓ

   El Forfaiting internacional és un producte financer mitjançant el qual Bankia compra, al descompte i sense recurs, aquells crèdits comercials internacionals pagadors a termini que la teua empresa exportadora (Creditor) té enfront d'un importador (Deutor), el pagament dels quals està normalment instrumentat en documents financers amb pagament ajornat (promissory notes, pagarés, lletres de canvi, crèdits documentaris, factures, etc.).

   Com a beneficiari d'este producte millores la teua liquiditat al cobrar al comptat, sense alterar la teua capacitat d'endeutament.

   T'interessa saber:

   • Pots accedir a este producte directament si eres beneficiari d'un crèdit documentari confirmat per Bankia, amb documents conformes o amb el compromís de l'emissor de pagar a venciment.
   • També hi pots accedir directament si eres beneficiari de qualsevol mitjà de pagament avalat per Bankia.
   • També pots fer Forfaiting sobre Crèdits Documentaris d'Exportació (CDE) no confirmats, en els quals l'obligat al pagament és l'entitat financera emissora i/o confirmadora. En estos casos, Bankia oferirà el finançament sense recurs després d'estudiar l'operació, la solvència de l'entitat obligada al pagament i la disponibilitat de les seues línies de risc.
   • També pots beneficiar-te del Forfaiting d'exportació si reps un Aval o un Stand by Letter of Credit al teu favor que garantisca el cobrament de les teues vendes a un client.
   • Amb este producte aconseguixes una major flexibilitat en les teues negociacions i incrementes la teua capacitat de venda, al poder concedir més ajornament de pagament als teus compradors.
   • Elimines el risc de crèdit (canvies crèdits a cobrar per cobrament al comptat), el risc país i el risc tipus de canvi.
   • Millores el teu fons de maniobra al fer líquids els teus drets de cobrament futurs (a l'anticipar-los).
   • En el teu balanç convertixes deute en liquiditat.
   • Al ser sense recurs evites consumir les teues pròpies línies de risc (alliberant límits per a altres operacions o rebaixant el seu CIRBE).

    

   FACTURATGE SENSE RECURS TÍTOLS CESCE

   És un producte pel qual Bankia compra els drets de crèdit que, com a exportador, ostentes enfront dels teus clients, derivats de les teues vendes amb cobrament ajornat, sempre que es troben emparats en títols de liquiditat CESCE.

   Has de disposar d'una Pòlissa d'assegurança Master Or amb CESCE per a cobrir el risc d'impagament de les teues factures. A més, has de firmar un contracte amb Bankia per a la cessió sense recurs.

   Esta compra es fa sense recurs per la part coberta per CESCE (85%-90%) i se t'abona en el moment de la cessió. L'import restant (15%-10%) es liquidarà quan es reba del deutor. El deutor ha de ser privat, estar classificat per CESCE i ubicat en la Unió Europea (excepte Itàlia), Suïssa, Estats Units o Canadà.

   T'interessa saber:

   • Pots baixar-te el teu balanç, ja que és un finançament sense recurs.
   • No incrementes la teua quota CIRBE, per tant, millores la teua posició financera.
   • No consumixes línies de risc amb els teus bancs.
   • Elimines el risc de crèdit d'una factura pendent de cobrament.
   • Aconseguixes liquiditat sobre cobraments diferits.
   • Incrementa la teua capacitat de venda, ja que el producte et permet assumir major risc comercial amb els teus compradors.

    

   FACTURATGE INTERNACIONAL SENSE RECURS

   Gràcies a este producte, pots obtindre finançament sense recurs mitjançant la cessió a Bankia dels drets de crèdit que, com a exportador, tens enfront dels teus clients internacionals, derivats de les teues vendes amb cobrament ajornat.

   Bankia analitzarà aquells clients internacionals els drets de crèdit dels quals vulgues anticipar i t'informarà tant del límit com del % de cada crèdit que estaria disposada a finançar.

   T'interessa saber:

   • Obtens finançament sense recurs, baixant-te el teu balanç.
   • Millores la teua posició financera sense incrementar la teua quota CIRBE.
   • Evita el consum de les teues línies de risc per a obtindre finançament.
   • Elimines el risc de crèdit de les teues factures amb cobrament ajornat.
   • Incrementa la teua capacitat de venda, al permetre assumir major risc comercial amb els teues compradors.

  • 7.2.Finançament llarg termini

   Havent pres consciència de la importància de l'activitat exportadora per a la millora de l'economia, la majoria dels estats oferixen a les seues empreses una sèrie de mecanismes de suport oficial amb l'objectiu de millorar la seua competitivitat i la seua penetració en els mercats.

   Eixe suport, en l'Estat espanyol, es traduïx en facilitats per a finançar les exportacions mitjançant provisió de fons, subvencions de tipus d'interés, assegurança de crèdit per compte de l'Estat, desgravacions fiscals que situen els nostres exportadors en una posició avantatjosa per a competir en els mercats internacionals.

   En Espanya, la Secretaria d'Estat de Comerç és l'encarregada de fomentar l'exportació.

   Els instruments de promoció comercial són gestionats per l'ICEX (Institut de Comerç Exterior) i els instruments financers gestionats per l'ICO (Institut de Crèdit Oficial).

   Pel seu costat, com a instrument de suport a la internacionalització, l'assegurança de crèdit a l'exportació per compte de l'Estat la proporciona i gestiona CESCE (Companyia Espanyola d'Assegurances de Crèdits a l'Exportació, SA).

   Bankia participa activament amb els organismes oficials en el suport i l'ajuda a les empreses que necessiten finançar a llarg termini les seues exportacions. Disposa d'una àmplia trajectòria i experiència en estes operacions, i sabrà assessorar-lo i gestionar tots els seus projectes.

   Li aconsellem que, davant de qualsevol dubte, consulte els nostres especialistes en Bankia.

   En Bankia, els productes de finançament a llarg termini són:

   • Crèdit Subministrador.
    • Pidiregas.
   • Crèdit Comprador.
    • Crèdit FIEM i Crèdit Mixt.
    • Crèdit Comercial.

   Les teues operacions es podran sol·licitar baix les condicions de la Línia ICO Internacional (Línia ICO Exportadors Mitjà/Llarg Termini).

    

   CRÈDIT SUBMINISTRADOR

   El Crèdit Subministrador és una estructura de finançament a mitjà o llarg termini que et permet, com a exportador, obtindre finançament a canvi de la cessió sense recurs dels teus drets de crèdit amb pagament diferit, derivats dels teus contractes d'exportació de béns d'equipament o servicis o projectes clau en mà.

   Seràs el titular del finançament, però es requerix l'existència d'una presa de raó per part de l'importador, on reconega la cessió dels drets de crèdit a favor de Bankia.

   Bankia considera els Pidiregas (Projectes d'Infraestructura Diferits en el Registre de la Despesa) com una variant del crèdit subministrador.

   Els Pidiregas són esquemes de finançament del Govern mexicà per a projectes d'infraestructura d'inversió privada destinats a la CFE (Comissió Federal d'Electricitat), que pagarà a l'empresa o consorci adjudicatari el principal pressupostat quan el projecte estiga implantat i en funcionament.

   T'interessa saber que:

   • Et permet accedir a nous mercats i reduir així el risc de l'operació.
   • Et permet augmentar les exportacions a països amb una reduïda disponibilitat de finançament per als teus compradors.
   • Et permet negociar millors condicions de pagament amb els teus clients.
   • Elimina el risc de crèdit (canvia drets de cobrament per cobrament al comptat), risc país i risc tipus de canvi.
   • En el teu balanç, convertixes deute en liquiditat.
   • Al ser sense recurs, evites consumir les teues pròpies línies de risc alliberant així límits per a altres operacions.
   • Si necessites plantejar una operació d'este tipus, Bankia disposa de professionals i amb una àmplia experiència per a assessorar-te i portar a bon terme l'operació.

    

   CRÈDIT COMPRADOR

   El Crèdit Comprador és una modalitat de finançament a l'exportació a mitjà i llarg termini, destinada a finançar un contracte d'exportació de béns d'equipament, servicis o projectes “clau en mà” entre la teua empresa, en qualitat d'exportador, i un importador estranger.

   El Crèdit Comprador s'entén com un mandat irrevocable de l'importador a Bankia per a convertir els pagaments ajornats continguts en el Contracte d'Exportació en cobraments al comptat i en ferm a favor de l'exportador, mitjançant la presentació dels documents financers.

   Estos crèdits es poden beneficiar d'instruments de suport oficial a l'exportació si complixen els requisits de la reglamentació de crèdit oficial vigents en Espanya. Si s'acullen a les avantatjoses condicions d'un crèdit oficial, l'import a finançar no pot ser el 100%.

   Si desitges finançar el 100% del Contracte d'Exportació, pots completar la part no finançada per un Crèdit comercial, que és una estructura complementària al Crèdit Comprador.

   T'interessa saber que

   • Cobraràs a la vista l'import del Contracte d'Exportació, d'acord amb la correcta presentació a Bankia de la documentació corresponent.
   • Eliminaràs els riscos d'impagament, tant comercials com polítics.
   • Milloraràs el teu fons de maniobra al fer líquids els teus drets de cobrament futurs.
   • La formalització del Crèdit Comprador no recau sobre les teues línies de risc.
   • Et permetrà accedir a nous mercats i reduir així el risc de l'operació.
   • Et permetrà augmentar les teues exportacions a països amb reduïda disponibilitat de finançament per als teus clients.
   • Millorarà la teua oferta comercial amb una proposta de finançament.

   Mitjançant el Crèdit FIEM (Fons per a la Internacionalització de l'Empresa), l'Estat espanyol, a través de l'Institut de Crèdit Oficial, atorga finançament a un altre estat o Institució multilateral a fi de promoure l'exportació espanyola afavorint el desenvolupament econòmic de països en via de desenvolupament.

   Es caracteritzen per llargs terminis d'amortització i tipus d'interés molt avantatjosos.

   • Són els antics crèdits FAD (Fons d'Ajuda al Desenvolupament).
   • El Fons per a la Internacionalització de l'Empresa és un fons per al suport i foment de la internacionalització de l'economia espanyola.
   • Hi ha diferents tipus de Crèdits FIEM (Crèdit FIEM Comercial; Crèdit FIEM Concessional) que es diferencien, entre altres característiques, per les condicions de repagament entre Espanya i el país en via de desenvolupament destinatari dels fons.
   • Bankia exercirà de banc pagador d'estos fons i estarà en contínua interactuació amb ICO durant el procés de pagament dels Fons FIEM.

   El Crèdit Mixt és la conjunció d'un Crèdit Comprador i un Crèdit FIEM dins d'una mateixa estructura que permeta assolir finançament per fins el 100% del Contracte d'Exportació.

   T'interessa saber que:

   • Rebràs el cobrament a la vista de l'execució del Contracte d'Exportació una vegada que Bankia, com a banc pagador, en certifique el correcte compliment d'acord amb la documentació que ens presentes.
   • Eliminaràs els riscos d'impagament, tant comercials com polítics.
   • Milloraràs el teu fons de maniobra al fer líquids a la vista possibles drets de cobrament futurs.
   • No consumiràs les teues línies de crèdit amb Bankia.

 • 8.Productes de Bankia en col·laboració amb organismes oficials

  L'Institut de Crèdit Oficial treballa per potenciar la internacionalització de les empreses espanyoles. Obté els seus recursos per dotacions pressupostàries i títols de renda fixa. L'ICO funciona indistintament com a entitat creditícia estatal i com a agència financera de l'Estat.

  Com a agència financera de l'Estat, té capacitat per a gestionar fons públics destinats, entre altres coses, a col·laborar en l'ajuda al desenvolupament de països del tercer món.

  Com a entitat de crèdit especialitzada: finança a mitjà i llarg termini les inversions productives de les empreses establides en Espanya o d'empreses espanyoles que s'establisquen en l'exterior.

  En esta faceta, l'ICO actua de dues formes:

  • Línies de mediació: els crèdits se sol·liciten en els bancs i caixes d'estalvis adherits a cadascuna de les línies. L'ICO aporta els fons, i el risc de les operacions és assumit per les entitats financeres, verificant que es complisquen les condicions establides per l'ICO.
  • Operacions directes: les empreses sol·liciten el finançament directament en l'ICO.

  Bankia posa a la teua disposició els seus servicis de mediació amb l'ICO, aportant la seua experiència i coneixement en l'àgil i correcta tramitació de les operacions.

  Pots utilitzar amb Bankia les següents Línies ICO de suport a la internacionalització:

  • Línia ICO Internacional (inclou ICO Exportadors Mitjà i Llarg Termini).
  • Línia ICO Exportadors.
  • Línia ICO Garanties Internacional.

   

  LÍNIA ICO INTERNACIONAL

  A través d'esta línia es facilita

  1. El finançament de les teues inversions fora del territori nacional, consistents en adquisicions d'actius fixos productius.

  2. El finançament de les teues necessitats de liquiditat fora del territori nacional.

  T'interessa saber:

  • L'import màxim que pots sol·licitar baix esta línia és de 10 milions d'euros, per al conjunt d'entitats financeres, en una operació o més.
  • El tipus d'interés pot ser fix o variable, però sempre et beneficiaràs del menor cost de fons de l'ICO.
  • No té comissions d'obertura, estudi o disponibilitat.
  • Els terminis d'amortització i carència de principal estan fixats per l'ICO, i no se n'admeten variacions.
  • Per a terminis d'1, 2 o 3 anys pots sol·licitar finançament del 100%.
  • Per a operacions a termini de 10 anys o més, s'apliquen condicions excepcionals.
  • Bankia disposa d'experts professionals que podran assessorar-te i guiar-te en la tramitació d'este tipus d'operacions. Si tens alguna operació que poguera encaixar en este esquema, no dubtes en sol·licitar la nostra ajuda.

   

  LÍNIA ICO EXPORTADORS CURT TERMINI

  La Línia ICO Exportadors Curt Termini s'engloba dins de les Línies de Mediació Internacional que l'ICO té disponibles per a finançar el teu procés d'internacionalització.

  T'interessa:

  • Per a poder sol·licitar postfinançament baix esta línia necessites tindre Línia de Comerç Exterior amb l'operativa de Postfinançament d'Exportació habilitada.
  • Per a poder sol·licitar prefinançament baix esta línia necessites tindre Línia de Comerç Exterior amb l'operativa de Prefinançament d'Exportació habilitada.
  • El termini d'amortització d'este tipus de finançament no pot ser superior a 180 dies.
  • Les factures poden estar emeses en qualsevol divisa, però el finançament serà sempre en euros.
  • Este finançament està exempt de comissions.
  • No és necessària la firma de documentació addicional a la requerida en qualsevol finançament d'exportació (excepte l'Annex 0 que requerix l'ICO).
  • El tipus d'interés d'estos finançaments es beneficia del menor cost de fons de l'ICO.
  • És compatible amb altres ajudes rebudes de les comunitats autònomes o altres institucions.
  • Es pot finançar fins al 100% de la factura sempre que no se supere l'import màxim per client establit per l'ICO.

   

  LÍNIA ICO EXPORTADORS MITJÀ I LLARG TERMINI

  A través d'esta Línia de Mediació de l'ICO pots finançar els teus Crèdits Subministradors, Compradors i Comercials.

  T'interessa saber:

  • Pots tramitar les teues operacions directament a través de Bankia. Consulta'ns si tens alguna operació que puga encaixar en este producte.
  • El tipus d'interés aplicable a estes operacions es beneficia del millor cost de fons de l'ICO.
  • El tipus d'interés pot ser fix o variable.
  • Pots obtindre el desemborsament en diverses disposicions, tant en euros com en dòlars.
  • L'import màxim són 25 milions d'euros o el seu contravalor en dòlars (USD), en una o diverses operacions.
  • El termini d'amortització pot ser de 2 a 12 anys, amb fins a 3 anys de carència.

   

  LÍNIA ICO GARANTIES INTERNACIONALITZACIÓ

  La finalitat d'esta línia és facilitar a les empreses espanyoles la seua participació en licitacions internacionals, a través d'un mecanisme àgil de concessió de garanties d'ICO addicional als avals emesos per les entitats financeres a les empreses espanyoles.

  T'interessa saber:

  • Les teues licitacions a concursos internacionals poden comptar amb el suport oficial de l'ICO si fóra necessari.

 • 9.Epíleg

  El comerç exterior eleva la productivitat, induïx a l'especialització, estimula i facilita la innovació i afavorix la competitivitat.

  Per a incrementar l'efecte d'estos avantatges, només et queda buscar el aliança estratègica que afavorisca el teu millor i més complet desenvolupament. L'experiència en comerç exterior posiciona Bankia com una de les millors entitats financeres que poden acompanyar-te en este procés, amb plenes garanties d'èxit.

  PRIMER, PER DISPOSICIÓ

  Bankia aposta clarament pels seus clients. I, a més, aposta decididament pel Comerç Exterior, havent-se convertit este en un dels pilars que sustenta la seua renovació.

  SEGON, PER EXPERIÈNCIA

  Els professionals de Bankia s'han enfrontat amb moltes operacions, situacions i projectes que han sabut resoldre aportant la seua experiència i coneixement, proporcionant als nostres clients el millor servici.

  La qualitat és una de les nostres prioritats.

  TERCER, PER SERVICI

  Bankia treballa contínuament per a proporcionar-te el millor servici, tant personal com telemàtic, i invertix en l'automatització de processos i en facilitar-te la gestió i administració de les teues operacions.

  Per a fer-ho, invertix en el desenvolupament de ferramentes que reduïxen el temps que has de dedicar a tasques diferents de la busca i concreció del teu negoci, i milloren el teu resultat.

  Ens hem adaptat a les teues necessitats i et proporcionem ferramentes:

  • De control i informació:
   • Avisos COMEX.
   • Línia Experta COMEX.
  • D'agilitat, operativitat administrativa i total disponibilitat:
   • Línia de comerç exterior.
   • Bankia En línia Empreses.
  • De suport i representació:
   • Oficina Representació a Xangai.

  I, FINALMENT, PER CATÀLEG

  Disposem de tots els productes que pugues necessitar per al desenvolupament de la teua activitat comercial. Podem donar-te el suport operatiu i financer que facen tan fàcil el teu comerç exterior com el teu comerç nacional.

  En Bankia t'ajudem a eliminar teus fronteres.

 • 10.Glossari de termes

  • BIC o Codi SWIFT: el codi internacional d'identificació bancària (BIC) és aquell que permet identificar de manera única cada entitat de crèdit i/o les seues oficines.
  • La Cambra de Comerç Internacional és l'organització empresarial que representa mundialment interessos empresarials. Es va constituir a París en 1919 i continua tenint seu sede social en la capital francesa.

   Té personalitat pròpia i la seua naturalesa jurídica és associativa.

   La missió de la CCI és fomentar el comerç i la inversió entre les empreses del món en els diferents sectors, així com ajudar-les a enfrontar-se a cadascun dels reptes i oportunitats que la globalització oferix. Per a aconseguir esta missió, la CCI té un ampli grup de membres, que són empreses de més de 130 països que fan operacions internacionals, així com organitzacions empresarials, entre les quals les cambres de comerç dels diferents països.
  • IBAN: el Codi Internacional de Compte Bancari o IBAN, com es coneix habitualment, és un conjunt de caràcters alfanumèrics que permet identificar de manera única el compte que un client manté en una entitat de qualsevol lloc del món. Es definix en l'Estàndard 2 de l'ECBS, EBS 204 “IBAN: Codi Internacional de Compte Bancari”, que està basat en l'estàndard ISO 13616 i hi és conforme.
  • El propòsit de l'IBAN és facilitar el tractament automàtic de les transferències transfrontereres, garantir l'exactitud de les dades i reduir la intervenció manual.
  • INCOTERMS: de l'acrònim Anglés International Commercial Terms, són termes de tres lletres que reflectixen les condicions d'entrega de les mercaderies recordades per comprador i venedor.

   S'utilitzen per a aclarir els costos de les transaccions comercials internacionals, delimitant les responsabilitats entre el comprador i el venedor.
  • OIE: Oficina Internet Empreses que Bankia posa al servici dels seus clients perquè puguen consultar i fer totes les seues operacions de comerç exterior des de qualsevol lloc.
  • SWIFT: (The Society for Worldwide Interbank Financial Telecomunications) és un sistema de missatges entre entitats financeres. A través d'este sistema s'intercanvien transaccions interbancàries (ordes de pagament, remeses, crèdits documentaris, missatges en format lliure, etc.).

   També el poden usar les empreses per a comunicar-se amb les entitats financeres.
  • URC 522: Regles Uniformes relatives a les Cobrances, publicades en 1995 per la Cambra de Comerç Internacional, que regulen l'operativa de Remeses.
  • UCP 600: Regles i Usos Uniformes, publicats en 2007 per la Cambra de Comerç Internacional, que regulen l'operativa de Crèdits Documentaris.

Línia de Comerç Exterior

Un únic contracte de risc per a les teues operacions de comerç exterior

 • Empresari creuant pont i parlant per mòbil

  Línia de Comerç Exterior

  La Línia de Comerç Exterior és un únic contracte de risc per a la majoria d'operacions de comerç exterior.

 • Home en una nau apuntant en bloc de notes

  Línia Experta COMEX

  Contacta amb els nostres experts en comerç exterior i aclarix tots els teus dubtes sobre les teues operacions.

 • Empresaris mirant tauleta tàctil

  Bankia En línia Empreses

  Connecta't ja a Bankia En línia Empreses i fa teus consultes i operacions bancàries de manera senzilla i amb total seguretat.

 • Empresària parlant per mòbil

  Avisos COMEX

  Facilitem la gestió de les teues operacions informant-te puntualment dels fets més rellevants de la teua activitat internacional.


 • Empresari parlant per telèfon

  Swift for Corporates

  Cobrix la necessitat d'automatització i estandardització que té la teua empresa en les seues transaccions i comunicacions amb les entitats financeres.