Estalvi i inversió

Chica rossa consultant documentació
 • Depòsit Tresoreria Empreses

Coneix les opcions d'inversió que Bankia ha pensat per a tu

Volem apostar per les pimes i els autònoms com tu i oferir-vos les millors opcions per rendibilitzar les teues inversions.

 

 • No estàs sol. Posem a la teua disposició el nostre equip d'especialistes, que et poden assessorar en cada moment.
 • Àmplia gamma de productes que s'adapten a les necessitats dels inversors.
 • Pots mantindre els teus diners en euros o en divises, diversificant internacionalment els teus fons.
 • Rendibilitat segura per als teus fons, acompanyada d'un tractament fiscal avantatjós.

Posem a la teua disposició diferents finançaments per a la teua empresa o negoci.

 • Home consultant la tauleta tàctil

  Dipòsits a termini

  En euros o en divises, en funció del que necessites i amb una rendibilitat garantida.

 • Senyora fent una foto al mar

  Plans de pensions

  Sabem com és d'important per a tu i per als teus empleats la tranquil·litat de tindre coberta la jubilació.

 • Amarrant un vaixell

  Fons d'inversió

  T'oferim una àmplia gamma de fons d'inversió perquè tries el que millor s'adapta a les teues necessitats.

Chica jove amb portàtil i mòbil

Solucions Bankia

Ferramentes digitals per a pimes, un lloc en constant evolució per ajudar-te a créixer.

 • Quins avantatges fiscals tenen les aportacions fetes a plans de pensions?

  Un pla de pensions pot suposar un important estalvi fiscal, que serà major com més gran siga el nivell de renda del partícip.

  Este estalvi es produïx gràcies al fet que l'import de les aportacions reduïx la base imposable general de l'IRPF, sempre que obtinga rendiments del treball o d'activitats econòmiques. El límit de l'aportació anual és de 8.000 euros i el límit de reducció fiscal es fixa en la menor de les quantitats següents: la quantitat aportada o el 30% dels rendiments nets del treball i d'activitats econòmiques percebuts en l'exercici. Addicionalment, si el teu cònjuge no obté rendiments nets del treball ni d'activitats econòmiques, o els obté en una quantia inferior a 8.000 euros anuals, podrà reduir de la seua base imposable general de l'IRPF les aportacions fetes als plans de pensions de què siga titular el teu cònjuge amb el límit màxim de 2.500 euros anuals.

  Una vegada comences a cobrar el pla de pensions, les quantitats percebudes (prestacions) tenen la consideració fiscal de rendiments del treball, per la qual cosa tributen en l'IRPF del partícip/contribuent. Com que la forma de percebre les prestacions és flexible, és important assessorar-se sobre la manera més beneficiosa per a vosté des del punt de vista fiscal.

  En cas de defunció del titular del pla de pensions, els beneficiaris tributaran per les quantitats percebudes com a rendiments del treball en la seua declaració de l'IRPF. No estan subjectes a l'impost sobre successions i donacions.

  Esta informació és conforme a la legislació vigent i podria modificar-se en el futur.

 • Com puc cobrar el meu pla de pensions?

  Hi ha diverses maneres de cobrar el que ha estalviat en el seu pla de pensions, en les prestacions. El seu gestor de patrimoni l'assessorarà sobre quina és la que li resulta més beneficiosa a vosté des del punt de vista fiscal. Les formes de cobrament són:

  • Capital: Es percep la prestació en un únic cobrament.
  • Rendes financeres: Es fixa la quantitat que vol rebre i la periodicitat fins la fi del capital acumulat. D'esta manera, es beneficia de la rendibilitat que va generant el fons de pensions amb el capital no consumit. Esta fórmula s'adapta a les seues necessitats econòmiques de cada moment, perquè li permet modificar lliurement els imports i la periodicitat del cobrament.
  • Rendes assegurades: Les quantitats que percep es fixen i contracten amb una entitat asseguradora, el que li garantix el cobrament de la renda en el termini prèviament fixat. Les condicions d'esta renda no es poden modificar posteriorment.
  • Cobraments sense periodicitat regular: Es disposa dels diners en forma de pagaments sense una periodicitat establida.
  • Mixta: Es cobra la prestació combinada, una part en forma de capital i una altra en forma de rendes financeres. La combinació de la forma de cobrament es pot modificar lliurement.
 • Com puc contractar un pla de pensions?

  En la nostra pàgina del portal de Plans de Pensions, dins de la secció d'Estalvi i Inversió, trobaràs tota la informació que necessites.

  A través del nostre simulador, en funció de la teua edat, la teua capacitat d'estalvi i les teues expectatives de rendibilitat, podràs conéixer quins són els plans que millor s'adapten a les teues necessitats i enllaçar-ne amb la contractació a través de Bankia En línia.

  Si ho preferixes, també pots anar a una oficina de Bankia.

 • Obert (Fons):

  Tipus de fons de pensions caracteritzat pel fet que pot canalitzar les inversions d'altres fons de pensions. Per constituir-se no requerix un patrimoni inicial mínim de cara al seu correcte desenvolupament financer.

 • Aportació definida:

  Modalitat de Pla de Pensions en funció de les obligacions estipulades, en què l'objecte definit és la quantia de les contribucions dels promotors i, si escau, les aportacions dels partícips. L'aportació pot fixar-se en termes absoluts o en funció d'altres magnituds com salaris, fluxos empresarials, cotitzacions a la Seguretat Social o altres. En esta modalitat les prestacions es quantifiquen en el moment en què es produïx la contingència, com a resultat del procés de capitalització desenvolupat pel Pla.

 • Aportacions:

  Són les contribucions econòmiques que faran el promotor i/o els partícips, en els casos i formes que, de conformitat amb la normativa vigent, establisca el respectiu pla de pensions.